Företag i fokus:

Kaldoyo: – ”Dolt samarbete mot assyrier/syrianer”

Kaldoyo

Özcan Kaldoyo. Bild: AssyriaTV.

Företagare och privatpersoner, främst assyrier/syrianer i Södertälje lider skada utan att ha åtalats eller dömts i domstol. Det menar Özcan Kaldoyo som kräver att kommunen kallar polisen och banker till ett möte.

Medborgarförslag om Polisens och Storbankernas dolda samarbete mot Södertäljebor och Södertäljeföretagare” – så lyder rubriken på förslaget som Özcan Kaldoyo skickat in till Södertälje kommun.

Sedan år 2020 har flera företagare och privatpersoner, som varit mångåriga kunder i sina respektive banker, fått sina bankkonton nedstängda utan en godtycklig förklaring, vilket Telgenytt i flertalet artiklar rapporterar om.

Enligt uppgifter till Telgenytt kan det röra sig om 1000-tals bankkonton som drabbats, och av allt att döma är en stor majoritet av de drabbade oskyldiga. Enligt Kaldoyo rör det sig om ett dolt samarbete mellan storbankerna och polisen som utsatt Södertäljebor och Södertäljeföretagen för lidande.

Varför få, eller om någon överhuvudtaget, fått svar av bankerna förblir en gåta.

”En 50-årig kvinna som har varit fast anställd i Södertälje kommun under lång tid ville köpa en villa och fick ett lånelöfte av Swedbank på 2 miljoner kronor. Efter att kvinnan hade betalat en handpenning på 500 tusen kronor, gick en osynlig hand in och stoppade lånet. Kvinnan gick vidare till SEB och fick först lån, men sen stoppades lånet även här av samma krafter.” skriver Özcan Kaldoyo i medborgarförslaget till Södertälje kommun.

Kvinnan äger en fastighet värd cirka 20 miljoner kronor och har enligt Kaldoyo än idag inte fått någon förklaring av bankerna om varför hon behandlades på detta sätt. Avslutningsvis tvingades hon att ta ett lån från familjemedlemmar i utlandet för att kunna fullfölja köpet.

Ett annat exempel är en egenföretagare som fick sitt bankkonto avstängt för drygt två år sedan. Än idag blir han inte beviljad banklån och kan inte genomföra sina affärer samt att banken har sagt upp företagarens lån. Snart försättas han i konkurs och hans fastigheter kommer att säljas på exekutiv aktion.

Krokben för en hel folkgrupp i Södertälje.

”Endast svenskar kommer kunna delta vid den exekutiva försäljningen. Ingen assyrier-syrian kommer våga köpa fastigheter idag. Ingen assyrier-syrian kommer heller beviljas något lån av Storbankerna.”, skriver Kaldoyo.

Privatpersoner utsätts för lidelse, affärsmöjligheter saboterats och få ser slutet på den utomrättsliga behandling som samarbetet innebär.

Jämför häxjakten på assyrier/syrianer med judeförföljelserna under Hitlers och naziternas storhetstid.

”Så här började det på 1930-talet i Tyskland vid judeförföljelserna. Idag 2023 upplever vi assyrier-syrianer detta med polis och Storbankerna i utomrättsligt samarbete.”, skriver Kaldoyo.

”Ingen assyrier-syrian kommer heller beviljas något lån av Storbankerna.”, skriver Özcan Kaldoyo.

Alla dessa privatpersoner och företag har utsatts och lidit skada men utan att de har åtalats eller dömts i domstol. Hur länge får dessa Storbanker behandla Södertäljebor, privatpersoner och företag, på ett så godtyckligt och till synes regelvidrigt sätt? Hur länge skall Polisen och vår rättsapparat se på när deras samarbete med Storbankerna har resulterat i negativa samhällseffekter för så många?”, skriver Özcan Kaldoyo.

I en intervju med Lt säger kommunstyrelsens ordförande, Boel Godner (S), att kommunen inte pratar med bankerna, utan att deras samarbete enbart är med polisen.

– Vi har inget att säga till om, säger Godner till tidningen efter att Södertäljebor beskyllt kommunen för delaktighet i kontonedstängningarna.

Nu kräver Özcan Kaldoyo att ett möte anordnas med polis och banker och pekar på att Södertälje kommun måste försvara sina invånare och företagare så länge de är oskyldiga. Han framför att det utomrättsliga samarbetet, mellan bankerna och polisen, inte kan få fortsätta så länge det så brett drabbar personer och företagare som inte har visats begå brottsliga handlingar.

”Därför kräver jag att min hemkommun Södertälje kallar Polisen, Storbankerna samt Svenska Bankföreningen till ett möte för att få klarhet i hur deras samarbete kan omformas så att det inte drabbar oskyldiga.”, avslutar han i medbeorgarförslaget som skickades in till Södertälje kommun den 4 januari 2023.

Läs även: – Stängda bankkonton – Dra inte alla människor över en kam

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 11 januari 2023 21:28
Senast uppdaterad: 12 januari 2023 03:15

Kommunen lanserar ny tjänst för att förbättra socialtjänsten

Södertälje kommun - FOTO.Alex Ataseven

Foto: Alexander Isa

Södertälje kommun tar ett steg framåt genom att introducera Första Linjen stöd, en ny tjänst som syftar till att göra det enklare för invånare att få stöd från socialtjänsten utan utredning.

Den 1 mars införs Första Linjen stöd som en del av Södertälje kommuns nya satsning för att förbättra tillgängligheten till socialtjänsten. Målet är att komma närmare målgrupperna och erbjuda hjälp och stöd innan problemen växer sig för stora.

– Vi behöver utveckla socialtjänsten och i högre grad satsa på förebyggande arbete, säger Viktoria Larsson som blir ny verksamhetschef för första linjens socialtjänst.

(Annonslänk)

Genom Första Linjen stöd kommer socialtjänsten att fokusera på förebyggande arbete, inklusive uppsökande verksamhet för ungdomar, föräldrastöd, familjerätt och stöd till både våldsutsatta och förövare. Många kommer att kunna få stöd utan att behöva gå igenom en formell biståndsprövning, både individuellt och i grupp.

Denna satsning är det första steget i ett långsiktigt utvecklingsarbete för Södertälje kommuns socialtjänst. Det kommer att skapa en stabil grund och förberedelse inför den nya socialtjänstlagen, som förväntas träda i kraft. Den nya lagen kommer att betona en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst.

– Vi vill vara väl förberedda när den nya lagen träder i kraft för att leva upp till de nya direktiven. Vår ambition är att vår nya organisation snabbare ska kunna ge insatser som inte kräver biståndsbedömning, men även vägleda personer i behov av mer omfattande stöd till att hamna rätt från början och säkerställa att de får den bästa hjälpen, säger Viktoria Larsson.

För de som behöver mer omfattande stöd kommer barn- och ungdomsverksamheten samt vuxenenheten fortsätta att erbjuda sina tjänster. Detta inkluderar hantering av orosanmälningar, utredningar och biståndsprövning, precis som tidigare.

(Annonslänk)

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 5 mars 2024 08:30
Senast uppdaterad: 4 mars 2024 23:12

Här är det vinnande namnet för nya fritidsgården i Ronna

34804401-2A54-46AE-81ED-E6B749B4928B

Illustration: Södertälje kommun

Hösten 2023 startade Södertälje kommun en tävling för att namnge den nya fritidsgården i Ronna. Efter ett överväldigande gensvar är det nu klart att det vinnande namnförslaget kommer från 16-åriga Sharbel Bachir.

(Annonslänk)

Den nya fritidsgården kommer att sträcka sig över 1100 kvadratmeter och syftar till att erbjuda en plats för trygghet och utveckling för barn och unga i Södertälje. Från början har barn och unga aktivt deltagit genom att bidra med idéer och önskemål för hur huset ska kunna användas. Under hösten presenterades en tävling för att namnge fritidsgården, och Södertälje kommun mottog över 50 namnförslag från barn och unga i området.

Nu har namntävlingen nått sitt slut och det vinnande förslaget är ”Mosaik”, som valdes ut och presenterades av 16-åriga Sharbel Bachir.

– Jag kom på namnet när jag satt hemma med min syster. Mosaik står för mångkultur, sade Sharbel Bachir.

Som belöning fick 16-åringen tilldelat Södertäljekortet värt 2000 kronor av fritidsledaren Nebil Aktas på Rösberga fritidsgård tidigare föregående vecka.

Fritidsledaren Nebil Aktas delar och 16-åringen Sharbel Bachir.
Foto: Södertälje kommun

Maria Lindeberg, Kultur- och fritidschef på Södertälje kommun, förklarar att namnet ”Mosaik” väl speglar besökarnas mångfaldiga bakgrunder samt de olika delarna av verksamheten. Enligt henne förmedlar namnet också det harmoniska samarbetet mellan kommunal verksamhet och olika aspekter av föreningslivet.

– Sharbels namnförslag och hans motivering till varför han vill att det nya Allaktivitetshuset i Ronna ska heta Mosaik är väldigt bra på flera sätt. Vi i Södertälje kommun ser också det mångkulturella som en viktig aspekt av den verksamhet som kommer bedrivas där. Dessutom kommer verksamheten ha många olika infallsvinklar. Den blir vackrare just för att den består av många delar som är olika varandra, i stället för helt lika. Precis som mosaik, säger hon

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 5 mars 2024 05:00
Senast uppdaterad: 4 mars 2024 23:01

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors