Södertälje kommun
🕝 1 minuter
Vinterbelysning i stadskärnan - "Skapa trygghet i centrum"
Publicerad 10 oktober 2022 16:42
Uppdaterad 10 oktober 2022 16:42

Foto: Alex Ataseven.

Årligen dekorerar centrumföreningen Södertälje City stadskärnan för att skapar trygghet och mysig stämning under den mörka årstiden.

Ett initiativ mellan Södertälje City, kommunen och fastighetsägarna i centrum.

– Södertälje city ska vara en välkomnande och trygg plats under hela året. Det är viktigt för våra boende, besökare och företagare att man trivs här. Upplysta gator, parker och stråk skapar positiva effekter och ju fler som vistas i centrum desto mer ökar sysselsättningen och folklivet i vår stadskärna, säger Aljoša Lagumdzija, VD för Södertälje City.

Senaste åren har centrumföreningen satsat på att vinterbelysa stadskärnan i stor skala och samtidigt passat på att byta ut befintliga ljuskällor till LED belysning. Något som sparar 80 procent energi jämfört med äldre belysning.

Julbelysning i Södertälje. Foto: Pontus Orre/Södertälje City.

Enligt Robin Waara, områdeschef på Samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun, beslutades att hålla vinterbelysningen tänd i år då den den totala elförbrukningen är så pass låg, men samtidigt bidrar till en tryggare miljö.

– Vi har regelbunden dialog med polisen och vi har sett att belysningen är väldigt viktig för att skapa trygghet i centrum, säger Robin Waara.

Vinterbelysningen är ett uppskattad inslag bland Södertäljes invånare och bidragit till att centrum blivit en destination att besöka under vintertid, inte bara för Södertäljebor.

Dela artikeln