Nykvarns kommun, Södertälje kommun
🕝 2 minuter
Villor i Södertälje mot högre elräkningar än andra kommuner
Publicerad 24 december 2022 09:00
Uppdaterad 24 december 2022 04:44

Foto: Alexander Isa.

Villahushåll i Nykvarn och Södertälje kommun kan komma att få högre elräkning än nästan samtliga kommuner i södra Sverige. Trots det får Södertäljeborna lägre elprisstöd än i grannområdet. Notan i december kan landa på nästan 13 000 kronor om de höga priserna håller i sig

December månads elräkning kan bli en chock för många hushåll. I elområde 3, som Södertälje kommun tillhör, har det så kallade spotpriset legat på 3,93 kronor per kilowattimme så här långt under månaden.

Om priset ligger kvar på samma nivå månaden ut skulle det innebära att en eluppvärmd villa med årsförbrukning på 20 000 kilowattimmar kan vänta sig en elräkning på uppemot 13 000 kronor efter skatter och påslag.

Spotpriset hittills i december har varit mer än dubbelt så högt som i fjol då snittet för hela månaden landade på 1,81 kronor. Motsvarande villa hade haft en räkning på knappt 5 900 kronor förra året med samma förbrukning.

Elpriserna i södra Sverige har, som väntat, varit högre än i norra Sverige, men hushåll i norr använder generellt mer el än i söder, vilket gör att många av de saftigaste elräkningarna kommer landa i norr. Det visar Newsworthys analys av förbrukningsdata från SCB.

Dyr elräkning väntat för villaägare. Foto: Artur Zudin, Unsplash.

I Södertälje kommun förbrukar villahushåll i snitt drygt 14 300 kilowattimmar per år, i snittet ingår både el- och fjärrvärmda hus. Det är 16 procent över rikssnittet och 15 procent mer än en medelvilla i elområde 3.

Om vi väger samman månadens elpris och historisk förbrukning kommer elräkningarna i december slå hårdare mot Södertälje än mot de flesta andra kommuner. Bland 26 kommuner i Stockholms län uppskattas Södertäljes villaägare få de sjunde lägsta räkningarna (se siffror kommun för kommun i slutet av artikeln).

Det är flera faktorer som styr hur mycket el ett typiskt villahushåll konsumerar: klimat, husets storlek och uppvärmningskälla. Vår kartläggning visar att det är några kommuntyper och områden som sticker ut med särskilt hög elförbrukning. Det handlar dels om välbärgade orter i närheten av storstäderna, dels om en rad kommuner i Norrbotten, Dalarna och Bohuslän.

Vi ser att det finns stora regionala skillnader. I Stockholms län beräknas Danderyds villaägares samlade elräkningar bli 130 procent högre än Nynäshamns.

Dela artikeln