🕝 1 minuter
Synskadad med ledarhund nekades tillträde - Café utreds för diskriminering
Publicerad 9 juli 2024 11:00
Uppdaterad 9 juli 2024 11:32
Foto: Pexels

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har inlett en utredning mot ett cafe i Södertälje efter en anmälan om kränkande behandling kopplad till funktionsnedsättning.

En verksamhet i Södertälje utreds av Diskrimineringsombudsmannen (DO) efter en inkommen anmälan om diskriminering.

Enligt anmälan blev en synskadad kund, som använder ledarhund, nekad tillträde till ett cafe på grund av hundförbud. Trots att kunden förklarade att det rörde sig om en ledarhund och erbjöd sig att visa legitimation för den specialdresserade hunden nekades vännerna att äta på stället med hunden som sällskap.

DO har nu begärt ett yttrande från verksamheten för att undersöka om de följer diskrimineringslagen.

Verksamheten måste svara på frågor om incidenten och lämna in dokumentation senast den 15 juli. Utredningen kan leda till att DO väcker talan om diskrimineringsersättning i domstol om det konstateras att lagen inte har följts.

Dela artikeln