🕝 1 minuter
(V) vill höja skatten och kraftigt sänka politikers arvoden
Publicerad 15 november 2023 09:30
Uppdaterad 15 november 2023 11:17

Linda Sjögren, Vänsterpartiets gruppledare Södertälje. Foto: Alexander Isa

Vänsterpartiet i Södertälje har presenterat sitt budgetförslag, innehållande skattehöjningar och nedskärningar i politiska arvoden, för att finansiera satsningar på kultur, energi och socialt skydd.

I sitt budgetförslag föreslår Vänsterpartiet en rad åtgärder för att stärka Södertäljes ekonomi och samhällsfunktioner. Bland de föreslagna åtgärderna är en höjning av den kommunala skatten med 25 öre per hundralapp. Denna skattehöjning anses nödvändig för att återfå ekonomisk stabilitet och finansiera viktiga samhällsprojekt.

Partiet har även för avsikt att skapa subventionerade hyror för ideella föreningar som sysslar med kultur- och fritidsverksamhet och föreslår en utredning för att effektivisera användningen av kommunens scener. Dessutom vill man se en etableringen av ett stadsmuseum i Torekällberget.

Ett annat viktigt förslag är att etablera ett kommunalt energibolag, som de själva väljer att kalla för Telge Energiproduktion, för att främja utvecklingen av förnyelsebar energi och minska beroendet av externa energikällor. Detta kommer efter försäljningen av Telge Energi till Fortum.

Vänsterpartiet riktar även fokus på sociala frågor, såsom att rädda Södertäljejourernas skyddade boende som riskerar nedläggning. För att finansiera dessa och andra trygghets- och jämlikhetsinitiativ föreslår partiet att spara in på kommunstyrelsens kontor och sänka politikerarvoden med 40%, vilket skulle frigöra cirka tio miljoner kronor.

Slutligen, i syfte att stödja boende i allmännyttan, vill Vänsterpartiet avskaffa avkastningskravet på Telge Bostäder, för att undvika dubbelbeskattning för de boende och säkra en trygg och prisvärd bostadssituation för kommuninvånarna.

Dela artikeln