🕝 1 minuter
V vill stoppa kommunens inköp av israeliska varor – får avslag
Publicerad 21 juni 2024 08:00
Uppdaterad 21 juni 2024 08:00
Vänsterpartiets gruppledare, Linda Sjögren. Foto: Alexander Isa

Vänsterpartiet i Södertälje har föreslagit att kommunen bör bojkotta israeliska varor som en solidaritetsåtgärd och i linje med kommunens ambition att förbli en Fair Trade City. Kommunstyrelsen har dock beslutat att motionen avslås.

Den 29 april väckte Linda Sjögren tillsammans med flera representanter för Vänsterpartiet en motion i kommunfullmäktige med förslaget att Södertälje kommun ska bojkotta israeliska varor. Detta förslag grundas på Vänsterpartiets syn på solidaritet och kommunens styrdokument samt ambition att förbli en Fair Trade City.

Motionen, som syftar till att protestera mot vad Vänsterpartiet anser vara brott begångna av staten Israel i konflikten i Gaza, föreslår att Södertälje kommunkoncern tills vidare inte köper in några israeliska varor.

Kommunstyrelsen har dock föreslagit att motionen avslås. Enligt styrelsen faller motionen utanför vad en kommun har rätt att besluta om, vilket ligger till grund för att avslå Vänsterpartiets motion.

Dela artikeln