🕝 1 minuter
Utsattes för utpressning - Nekas statlig ersättning
Publicerad 10 februari 2023 10:48
Uppdaterad 10 februari 2023 10:48

Bild/Foto: Sveriges domstolar.

En person utsattes för grov utpressning av två män som dömdes till att ersätta honom med ett sexsiffrigt skadestånd. Mannen ansökte då om att istället få en statlig ersättning, men fick avslag av Brottsoffermyndigheten.

Anledningen är att Brottsoffermyndigheten anser att personen från Södertälje, som utsatts för brott, inte har rätt till ersättning på grund av sitt egna beteende.

Det var under perioden 22 september 2020 – 30 november 2020, som Södertäljebon utsattes för grov utpressning. Under tvång och hot pressades han av två män att betala 500 000 kronor.

Åtal väckes mot gärningsmännen där hovrätten dömde dem för grov utpressning samt skyldiga att betala skadestånd till den utsatte mannen med ett belopp på 161 375 kr. Brottsoffret valde då att ansöka om ersättning från Brottsoffermyndigheten istället. Myndigheten hade dock en annan åsikt i fallet och menade att hans egna uppträdande i ärendet utsatt honom för en ökad risk att utsättas för brott.

”Brottsoffermyndigheten bedömer att det är övervägande sannolikt att det har varit fråga om brott med upprinnelsen ur kriminella aktivister du själv deltagit i.”, skriver myndigheten i beslutet.

Enlig beslutet framgår det att mannen ingick tvivelaktiga affärs- eller skuldförhållanden med en av de dömda männen. Bland annat inhandlade han narkotika, som brukades med en av männen, samt att han arrangerade ett möte för att lösa frågor kring ett ouppklarat ärende.

På grund av den ökade risken han utsatte sig själv för nekas mannen statlig ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Dela artikeln