🕝 1 minuter
Utmärkelser utdelade till Årets Förskolelärare och Arbetslag
Publicerad 7 september 2023 20:18
Uppdaterad 7 september 2023 20:18

Foto: Södertälje kommun

I går ägde en prisutdelning för årets förskollärare rum under en inspirationsdag som hölls i Stadshuset. Cirka 450 förskollärare samlades vid evenemanget.

Varje år fördelar Utbildningsnämnden i Södertälje olika utmärkelser till både enskilda lärare och förskollärare samt grupper, och även till individer och team inom elev- och barnhälsoteamet för deras exceptionella prestationer. Som en ny tillägg för i år, erkänns också anställda som har gjort en betydande insats inom elevhälsa på olika sätt med ett pris.

– Vi har haft utmärkelser till förskollärare och arbetslag i flera år som ett sätt att uppmärksamma allt det goda som sker i våra olika verksamheter och som ett sätt av många att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är också ett sätt dela med sig av goda exempel och att inspirera varandra i våra olika områden, säger Katarina Weidenhaijn, verksamhetschef Södertäljes förskolor.

Kriterierna för utmärkelserna är att de måste ha förbättrat undervisningens kvalitet, aktivt främjat skolans eller förskolans uppdrag och ha påverkat barns och elevers prestationer. Dessa prestationer bör också kopplas till förbättringsområden inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Foto: Södertälje kommun

Dela artikeln