Debatt
🕝 2 minuter
"KD: Utbilda personalen om våld i nära relationer bland äldre"
Publicerad 30 april 2023 06:00
Uppdaterad 1 maj 2024 15:16
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Foto: Pexels

Våld i nära relationer är en angelägen fråga. Ett område som förtjänar mer uppmärksamhet och kunskap är våld mot och mellan äldre.

En undersköterska i Visby sammanfattade problematiken så här: ”Vi inom hemtjänsten såg saker som skedde i hemmen och som vi kände inte var rätt. Det kunde till exempel handla om hur vi upplevde relationen mellan par eller att vi såg blåmärken. Men vi visste aldrig vad vi skulle göra. Vi stod handfallna.”

På Gotland har man sedan tio år jobbat strukturerat med de här frågorna och en särskild arbetsplan – FREDA – har tagits fram. Den syftar till att ge de anställda i hemtjänsten kunskap och verktyg för hur man ska agera om man misstänker att någon brukare utsätts för våld. Arbetet har fått stöd av Socialstyrelsen och inspirerat flera andra kommuner.

Anna Syrjänen (KD), gruppledare kommunfullmäktige. Foto: Luca Mara.

Det finns förmodligen ett behov av att också Södertälje kommun ökar ambitionen för att höja kompetensen hos personal inom äldreomsorgens olika verksamheter. Vi behöver med säkerhet en genomtänkt intern struktur för att förbättra stödet till våldsutsatta äldre.

Här är det också värt att påminna om att våldet kan finnas i flera former och se olika ut. Oftast tänker vi nog på kvinnan som offer och mannen som förövare. Men våldet kan även ta sig motsatt uttryck, där mannen är ett offer, något som Akillesjourerna lyft fram. Våldet kan förstås också förgifta en samkönad relation. Det råder fortfarande stereotypa föreställningar, som ofta bygger på bristande kunskap.

Kristdemokraterna i Södertälje vill därför att äldreomsorgsnämnden tar fram en utbildningsplan just för att höja kompetensen hos vår engagerade personal i frågor som rör våld i nära relationer bland äldre.

Anna Syrjänen, Kristdemokraterna.
gruppledare kommunfullmäktige.

(Annonslänk)

Dela artikeln