🕝 1 minuter
Tullverket beslagtog godis - Innehöll livsfarliga syntetiska droger
Publicerad 24 oktober 2021 02:00
Uppdaterad 24 oktober 2021 02:00

Cannabisgodis. Bild/Foto: Tullverket.

Tullverket har beslagtagit 46 kilo cannabis-godis under det senaste året. Det är för det mesta godis som innehåller substansen THC, det rusgivande medlet i cannabis, men nu flaggar tullen för beslag av cannabis-godis med syntetiskt cannabis.

Substansten,5F-EDMB-PICA,  har hittats i 4 olika försändelser som tullen lagt beslag på.

Eftersom den syntetiska cannabisen kan vara mycket starkare än vanligt cannabis, så riskerar användare av drogen att överdosera, vilket kan leda till digra konsekvenser. I andra länder, Storbritannien,Irland och Kanada har det förekommit att ungdomar och barn fått i sig godis innehållande syntetiskt cannabis och blivit allvarligt förgiftade.

I Sverige har obduktioner utförts, där substansen 5F-EDMB-PICA hittats, och i en obduktion har det bedömts vara en av de ledande orsakerna till personens död. 

Det är under året som beslag av cannabis-godiset ökat varav Tullverket går ut och varnar om den farliga substansen som godiset kan innehålla. Jenny Åberg, analytiker vid Tullverkets laboratorium, varnar för att användare som tror att de ska inta vanligt cannabis kan överdosera vilket kan leda till allvarliga förgiftningar. 

– Vi bedömer att riskerna med detta nya cannabisgodis är särskilt stora då missbrukarna sannolikt förväntar sig godis som innehåller vanligt cannabis och därmed doserar därefter. 

Tullverket har märkt av att försändelserna med syntetiskt cannabis-godis ökat årligen, ihop med den övriga ökningen på cannabis-godis som innehåller THC.

I år har Tullverket stoppat 16 försändelser, fram till oktober månad. Under hela 2020 stoppades 17 försändelser. Under 2019 beslagtogs endast tre försändelser innehållande cannabis-godis. 

Risken att användare överdoserar är hög.

Jenny Åberg förklarar att bruket av cannabis-godis inte går att jämföra med att röka cannabis.

– Om man jämför med att röka cannabis är effekten av cannabisgodis fördröjd. Det går långsammare för kroppen att ta upp ämnena. Så det finns stor risk för överdos om man fortsätter att stoppa i sig fler godisbitar när den förväntade effekten verkar uteblir. Dessutom är det risk för ojämnheter vid tillverkningen, som gör att bitarna får olika styrka, vilket också ökar risken för oavsiktlig överdos

Utöver kroppens olika sätt att hantera substanserna vid olika sätt att förtära drogen, så är också de syntetiska cannabinoiderna uppemot 200 gånger starkare än vanligt THC. Detta gör att ovetande användare mycket enklare överdoserar om cannabis-godiset innehåller syntetiskt cannabis.

Dela artikeln