🕝 1 minuter
Trygghet och jobb viktiga för Södertäljeborna i ny dialog
Publicerad 23 juni 2024 08:00
Uppdaterad 23 juni 2024 08:00
Foto: Alexander Isa

Södertäljeborna anser att ökad trygghet, fler arbetstillfällen och mer kultur och fritid är avgörande för att förbättra folkhälsan. Detta framkom i en medborgardialog med över 700 deltagare.

En nyligen genomförd medborgardialog i Södertälje, som omfattade drygt 770 deltagare, har gett kommunen värdefulla insikter för deras fördjupade arbete med folkhälsostrategin. Dialogen, i form av en webbenkät tillgänglig på svenska, engelska, arabiska och finska, riktade sig till alla medborgare från 13 år och boende i eller knutna till Södertälje.

– Vi är väldigt tacksamma för att så många medborgare har deltagit i vår medborgardialog. Det visar på ett stort engagemang i vår kommun. Resultatet från dialogen är ett viktigt underlag för oss i det fortsatta arbetet med att skapa en hållbar och hälsosam framtid för alla i Södertälje, säger Hanna Klingborg (MP), ordförande i hållbarhetsutskottet.

Resultaten visar att trygghet och minskad brottslighet är centrala för ett gott liv och god hälsa i kommunen. Många medborgare lyfter dessa frågor som både nödvändiga och utmanande för att förbättra livskvaliteten. Kommunen planerar nu att använda resultatet från medborgardialogen som ett av flera underlag för att skapa en aktuell lägesbild över brottsligheten.

Utöver trygghet identifierade medborgarna andra viktiga områden som tillgång till grönområden, fungerande kollektivtrafik, sport- och träningsmöjligheter, samt skolor och utbildning. Satsningar på kultur, fritid och åtgärder mot utanförskap framhölls också som betydelsefulla för att främja god hälsa och ett gott liv i Södertälje.

Dela artikeln