🕝 1 minuter
Trafikverkets system åter igång på E4/E20
Publicerad 14 juni 2021 02:00
Uppdaterad 14 juni 2021 02:00

Foto: Trafikverket

Det var i mars som Trafikverkets införde nya hastighetsgränser utanför Södertälje, mellan Moraberg och Saltskog. Men inte långt efter fick försöket avbrytas pågrund av tekniska problem.

Sensorer som är placerade ovanför motorvägen känner av hur många fordon som passerar och anpassar hastigheten automatiskt om systemet känner av en förtätning av trafiken. Syftet är att tidigt upptäcka när trafiken börjar tätna så att köbildning kan förebyggas eller fördröjas i tid, informerar Trafikverket.

Nu går Trafikverket ut med ny information om att problemen är åtgärdade och att hastighetsgränsen nu varierar vid hög belastning igen. När hastighetsgränsen är sänkt visas aktuell hastighet i röd ring och hastighetsgränsen ändras enbart i den södergående körriktningen, informerar Trafikverket.

Sträckan i Södertälje börjar strax före Moraberg och slutar före Saltskog på E4/E20. Hastighetsgränsen är 100 km/tim, men sänks när trafiken tätnar och på så sätt förebygger bland annat köbildning.

Dela artikeln