🕝 1 minuter
Trafikverkets nya beslut: Bro mellan broarna
Publicerad 2 december 2021 01:00
Uppdaterad 2 december 2021 01:00

Saltsjöbron. Foto: Creative Commons.

Nu planerar Trafikverket att förbättra framkomligheten på Saltsjöbron i Södertälje. I ett nytt beslut från Trafikverket framkommer det att man nu tar ytterligare en åtgärd för att förbättra robustheten och minska restiderna vid störningar av motorvägsbron en så kallad överledningsbro.

– Nu genomför vi en av åtgärderna från analysarbetet för minskad sårbarhet av förbindelsen över Södertälje kanal vid en störning. Det är en effektiv åtgärd för omledning som vi genomför mycket snabbt, förklarar Lars Sandberg, projektledare på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Trafikverket fick uppdraget, från den nationella transportplanen, att utreda sårbarheten för E4/E20 vägbro över Södertälje kanal och har nu kommit fram till en lösning.

En överledningsbro som ska förbättra framkomligheten för trafik på E4/E20 och minska påverkan på den lokala trafiken.

En överledningsbro som ska resultera i bättre framkomlighet utan att bygga en helt ny förbindelse samt halverade kötider på vissa sträckor jämfört med vid en störning med dagens lösning, framgår det i ett pressmeddelande från Trafikverket,

– I analysarbetet har vi utrett många alternativ och däribland Södertälje kommuns önskemål om en tunnel. Den bedömda kostnaden för en tunnel är cirka 4 miljarder och kan stå klar tidigast 20 år efter att finansieringen är löst, säger Lars Sandberg i pressmeddelandet.

– Vi håller med Södertälje om att en tunnel är en bra lösning den dag vi ska bygga ytterligare en förbindelse, men varken underhåll eller breddning av bron kan vänta utan behöver ske omgående, säger Sandberg.

Enligt Trafikverket kommer arbete med överledningsbron påbörjas i samband med att breddning av motorvägsbroarna 2025. Under arbete kommer överledningsbron underlätta under breddningsarbetet och minskade kostnader eftersom överledningsbron kan nyttjas under byggtiden.

Dela artikeln