🕝 1 minuter
Trafikverket miljardsatsar - Södertälje kommun beviljas miljonbidrag
Publicerad 6 juni 2023 04:50
Uppdaterad 6 juni 2023 14:51

Pressbild: Trafikverket / Werner Nystrand

Trafikverket miljardsatsar för att fler ska få möjlighet att resa kollektivt och cykla i städer. Nu har Södertälje, samt fler andra kommuner, beviljas nytt stadsmiljöavtal med satsningar på cykel- och kollektivtrafikåtgärder.

I en förstudie från 2019 presenterades en plan för att utvidga stadskärnan från Södertälje C till Hertig Carls väg vid Polishuset. Genom att ombygga och förflytta Nyköpingsvägen något västerut kan området utvecklas med nya bostadskvarter och verksamheter. Visionen är att expandera stadskärnan och koppla samman centralstationen med staden.

Kommunen har även genomfört en fördjupad trafikutredning för att säkra framkomligheten för fordon, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafikanter i området. Idag kom beskedet att Södertälje kommun beviljats 63 miljoner kronor för investeringar i cykel- och kollektivtrafikåtgärder på Nyköpingsvägen.

En gång per år kan kommuner och regioner ansöka om stöd från Trafikverket där de måste finansiera minst hälften av investeringen och genomföra egna åtgärder för att maximera effekten av satsningen.

(Annonslänk )

För att Södertälje skulle kunna beviljas bidraget krävde Trafikverket att kommunen genomför vissa motprestationer, såsom informationskampanjer under byggskedet, en vintercyklistkampanj, informationskampanjer om nya cykelbanor, en parkeringsstrategi för Södertälje, en mobilitetsstrategi och en trygghetsanalys för Södertälje station inom trafikförvaltningen.

– Det är positivt att fler och fler upptäcker stadsmiljöavtalen, eftersom åtgärderna bland annat har potential att bidra till minskade utsläpp och bättre luftkvalitet. Att skapa bättre möjligheter för cykel och kollektivtrafik i städerna skapar ett mer rättvist transportsystem, med tillgänglighet för fler, säger Linda Göransson, chef nationell samhällsplanering, Trafikverket.

Den totala summan för Trafikverkets medfinansiering via stadsmiljöavtal i denna omgång är 994,5 miljoner kronor.

Nu har Trafikverket beviljat Södertälje ett stöd för kollektivtrafik- och cykelåtgärder på Nyköpingsvägen. Kostnaden för dessa åtgärder beräknas uppgå till 125 miljoner kronor, och kommunen har fått beviljat stöd på 63 miljoner kronor fram till år 2027.

Dela artikeln