🕝 1 minuter
Trafikstörningar vid sjukhuset under expansion
Publicerad 27 februari 2024 06:00
Uppdaterad 27 februari 2024 01:26

Arkivbild: Pexels

I samband med utbyggnaden av Södertälje sjukhus, där fyra nya våningsplan ska läggas till hus 20, kommer Erik Dahlbergs väg att drabbas av trafikstörningar. Detta beror på leveransen och monteringen av en byggkran.

Södertälje sjukhus står inför en betydande utvecklingsfas med påbyggnaden av fyra nya våningsplan på hus 20, ett projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön och tillhandahålla fler patientsäkra vårdplatser inom geriatrisk och allmän vård. Den planerade utbyggnaden, som förväntas vara klar våren 2026, inleds med förberedande arbeten, inklusive leverans och montering av en byggkran.

Detta arbete medför att ett körfält på Erik Dahlbergs väg nära sjukhuset stängs av från den 23 februari till den 3 mars, beroende på väderförhållanden.

Bild: Södertälje kommun

För att minimera störningar i trafiken, kommer flaggvakter att reglera flödet under högtrafikperioder. Dessutom medför arbetena en tillfällig omplacering av busshållplatser för linjerna 753, 761, och 783, med planer på att återgå till ordinarie lägen den 4 mars.

Utöver de omedelbara trafikförändringarna, kommer en längre period av begränsningar att påverka gång- och cykelvägar längs Erik Dahlbergs väg fram till slutet av 2025. För att underlätta tillgång till akutmottagningen under byggperioden, kommer även trappan och hissen från Erik Dahlbergs väg att vara avstängda, med omdirigering genom sjukhusets parkeringsgarage.

Dela artikeln