🕝 3 minuter
Tillstånd för spelprogramvara – nytt krav från Spelinspektionen
Publicerad 20 december 2022 04:01
Uppdaterad 2 maj 2024 11:17


Sedan spellagen trädde i kraft 2019 har Spelinspektionen aktivt arbetat för att stänga ute olicensierade aktörer. Det vill säga de spelbolag som idag saknar en svensk licens, men som årligen lockar ett stort antal svenska spelare till sina plattformar.

Nu skärps regleringen, och i juli 2023 lanseras krav om tillstånd för spelprogramvara som ett nästa steg i att minska antalet olicensierade spelbolag på den svenska marknaden. Något som kommer medföra ytterligare krav på spelbolagen som önskar verka i Sverige.

Därför ska casinon utan Spelpaus stängas ute

Anledningen till att regleringen av den svenska spelmarknaden nu ytterligare skärps är det ökade intresset för olicensierat spel online. Trots att dessa aktörer inte verkar helt utan licens, utan innehar en sådan från en utländsk myndighet, anses de ur det svenska perspektivet inte erbjuda samma typ av konsumentskydd som de inhemska spelbolagen.

Bland annat finns det hos svenska spelbolag funktioner som ska minska spelberoendet i landet. Till exempel Spelpaus, självtester och spelgränser. Eftersom tjänsterna enbart är begränsade till det svenska licenssystemet, innehar de flesta casinon utan Spelpaus – eller casinon utan licens som de även kallas – inte sådana funktioner. Skälet till detta är att dessa casinon går under helt andra jurisdiktioner, vars spellicenser inte ställer lika högra krav som de svenska. 

Dessutom gör de utländska licenserna det möjligt för spelbolagen att själva bestämma över antalet bonusar som får tilldelas spelarna. I Sverige får enbart en bonus erbjudas per spelare och licensinnehavare, medan det på casinon utan svensk licens kan erbjudas såväl fler bonusar som olika lojalitetsprogram för hängivna spelare. Något som man sett lockar allt fler spelare årligen. 

I den senaste undersökningen som genomförts av SKOP på uppdrag av Spelinspektionen, kan man se en markant ökning av spelare som väljer olicensierat spel just på grund av bonuserbjudandena. Sett till siffror handlar det om en ökning om över 10 procent – från cirka 20 procent i maj 2021 till 32 procent i maj 2022. 

Striktare krav ökar kanaliseringsgraden

Målet med att införa det nya tillståndet är att öka andelen spelare som kanaliserar sina spelaktiviteter via licensierade spelbolag i Sverige. Det förväntas att fler och fler operatörer kommer att ansöka om ett svenskt tillstånd när det nya kravet träder i kraft, vilket kommer att öka kanaliseringsgraden ytterligare. Man vill alltså se att ännu fler spelare väljer spel hos licensierade aktörer som erbjuder tillförlitliga och kontrollerade spel samt ett välutvecklat skyddsnät för de som idag har ett negativt spelbeteende och är i behov av hjälp.

Vad innebär tillståndet för spelprogramvara?

Tillståndet, som träder i kraft 1 juli nästa år, kommer gälla för samtliga aktörer som antingen tillhandahåller, tillverkar, installerar eller ändrar spelprogramvara för just onlinespel. Spelbolagen kommer även från och med mars 2023 ha möjlighet att skicka in en ansökan för detta tillstånd. Vilka spelprogram som kommer täckas av tillståndet är bland annat: 

  • Program som används vid vadslagning och dess sportböcker
  • Program vid spel på poker online
  • Programvaran för slots (spelautomater) och slumptalsgeneratorer
  • Program för streaminglösningar – det vill säga de tjänster som används vid livespel och virtuella spelevenemang. 
  • Program som beräknar bonusar
  • Program som avgör resultat, registrerar speltransaktioner och tilldelar vinster

Listan för spelprogramvarorna är inte enbart uteslutande de som nämns ovan, då andra kan tillkomma. Dock finns några programvaror som inte kommer täckas av kravet om tillstånd. Här ingår bland annat programvara skapad för marknadsföringskampanjer, kundhantering och förvaltning samt IT-struktur. Men vad innebär tillståndet i praktiken?

Olika krav på tillstånds- och licensinnehavare

Vilka krav som ställs på de olika aktörerna inom spelbranschen i samband med det nya tillståndet skiljer sig beroende ut vilket perspektiv det ses ifrån. Den aktör som ansöker och blir godkänt ett tillstånd kommer framöver varken få tillhandahålla, installera eller tillverka en spelprogramvara för spelbolag utan svensk licens. 

Även spelbolagen kommer säkerställa att den programvara som erbjuds på deras plattformar har tillhandahållits av ett företag med rätt tillstånd. Detta eftersom spelbolagen fortsatt kommer vara ansvariga för att tillhandahålla rätt konsumentskydd till spelarna. 

Sammanfattningsvis kommer det nya tillståndet för spelprogramvara att öka konsumentskyddet på den svenska spelmarknaden och göra det svårare för utländska operatörer erbjuda sina spel i landet utan att besitta en svensk licens. Detta bör göra det lättare för spelare att spela med säkra och pålitliga operatörer som omfattas av strikta krav när de är verksamma i Sverige. Kravet på en licens förväntas också öka kanaliseringsgraden och göra det svårare för operatörer utan svensk licens att locka spelare. 

Dela artikeln