🕝 1 minuter
Tidigare kirurg i kläm med flera myndigheter
Publicerad 7 december 2021 01:00
Uppdaterad 7 december 2021 01:00

Bild/Foto: Pixnio.

En kirurg som tidigare varit yrkesverksam i Södertälje är misstänkt för vållande till kroppsskada och har fått tillgångar på 1,5 miljoner frysta av tingsrätten i väntan på domslut.

Den tidigare läkaren har en bakgrund som har präglats av problem med olika myndigheter.

Utöver det åtal som nu förs mot den före detta kirurgen, så har mannen tidigare blivit dömd för brott i samband med en operation han utfört på en patient.

Tidigare i år, i samband med det åtal som väntar mannen, blev även hans läkarlegitimation indragen. 

Utrustning, som mannen använt i sin roll som läkare, blev beslagtagen av polisen. Beslaget skedde i samband med att kliniken som mannen arbetat på stängdes. Mannen fick senare tillbaka utrustningen av polisen, då ingen misstanke fanns kring mannens användande av utrustningen.

Däremot, i ett separat beslut, kräver Strålsäkerhetsmyndigheten svar på hur mannen använt denna utrustning.

Myndigheten önskar även veta om det är så att att någon annan än mannen har använt utrustningen olovligen. 

Myndigheten granskade mannens beskattningsbara inkomst för år 2020. I kontrollen framkom det uppgifter som ledde till att mannens egentliga beskattningsbara vinst höjdes med tre miljoner kronor.

Myndigheten har därför erlagt mannen att betala ett skattetillägg för de oredovisade intäkterna. Mannen har efter granskningen ännu inte gjort sig tillgänglig för Skatteverket, som även utrett den tidigare läkaren.

Dela artikeln