🕝 1 minuter
Ny rapport visar att få anmäler våld i nära relationer
Publicerad 10 juni 2024 08:00
Uppdaterad 10 juni 2024 08:00
Foto: Pexels

En ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) avslöjar att trots den utbredda förekomsten av våld i nära relationer, är det få som anmäler. Särskilt utsatta är kvinnor och yngre personer.

Enligt den senaste rapporten från Brå uppgav 13,6 procent av befolkningen i åldrarna 16–84 år att de utsatts för våld i nära relation under 2022. Av dessa var det en större andel kvinnor (15,2 procent) än män (11,7 procent). Mest utsatta var personer i åldersgruppen 20–24 år.

(Annonslänk)

Psykiskt våld, som kränkningar, förödmjukelser och kontrollerande beteenden, var den vanligaste typen av våld. Under 2022 uppgav 12,9 procent av kvinnorna och 10,7 procent av männen att de utsatts för psykiskt våld. Fysiskt våld var mindre vanligt, med 2,6 procent av kvinnorna och 2,0 procent av männen som rapporterade detta. Kvinnor var betydligt oftare utsatta för sexuellt våld (4,4 procent) jämfört med män (0,9 procent).

– Anmälningsbenägenheten är lägst för de som utsätts för psykiskt våld. Det är viktigt att poängtera att även om inte alla de händelser som efterfrågas i undersökningen är gärningar som är straffbelagda enligt lag, så är det en väldigt liten andel av de utsatta som väljer att polisanmäla det våld som de utsatts för av en nuvarande eller tidigare partner. Istället söker de utsatta annan typ av hjälp som till exempel stöd från terapeut eller psykolog, säger Anna Frenzel, utredare på Brå.

Trots den höga förekomsten av våld i nära relationer är det få som anmäler. Endast 3,5 procent av de utsatta kvinnorna och 1,4 procent av de utsatta männen gjorde en polisanmälan. Yngre personer är något mer benägna att anmäla våld än äldre.

Rapporten belyser ett stort mörkertal och understryker behovet av ökat stöd och uppmärksamhet kring våld i nära relationer, särskilt för de mest utsatta grupperna.

Dela artikeln