Insändare
🕝 3 minuter
"INSÄNDARE: Besvikelsen på Majtorpskolans ledning"
Publicerad 19 juni 2024 05:00
Uppdaterad 19 juni 2024 05:00
Foto: Shamash Oyal
Detta är en insändare. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Efter mordet på eleven riktar flera vårdnadshavare kritik mot skolans ledning. - "Tydligt att rektorn inte har vad som krävs för att vara en ledare i en kris.", skriver en vårdnadshavare i en insändare.

Jag vill ta tillfället i akt att skriva angående om det svåra och otänkbara som har inträffat på våra skolor den senaste tiden. Att förlora en elev/barn är något som ingen av oss någonsin vill behöva uppleva, och det är med stor sorg och tunga hjärtan vi har fått uppleva senaste månaderna sen januari då vi förlorade en underbar elev, barn och finaste kompisen. 

Som förälder och vårdnadshavare till ett barn på den skola där en tragisk händelse nyligen inträffade, måste jag uttrycka min besvikelse över rektorns bristfälliga hantering av krisen. När en elev blev mördad, förväntade jag mig att skolledningen skulle agera snabbt och effektivt för att stötta både personalen och eleverna i denna svåra tid.

Dagen efter händelsen såg vi personal som grät inuti paviljongen. De välkomnade föräldrar med tårar i ögonen, gav stöd till eleverna genom kramar och torkade våra barns tårar samtidigt som de själva var djupt påverkade. Samtidigt stod biträdande rektorn med sin kaffekopp och observerade bara alla föräldrar utan att ingripa. Vi bad rektorn att hissa flaggan i respekt för en av eleverna, en nioåring som tragiskt hade blivit mördad, men det gjordes inte. Anledningen var att det skulle kunna leda till en skandal för skolan och skada dess rykte.

"Rektorn verkade vara mer intresserad av att undvika skandal än att ta hand om skolans gemenskap."

Tyvärr visade sig rektorn vara fullständigt oförmögen att hantera situationen på ett professionellt sätt. Kommunikationen var bristfällig, stödet till de drabbade var obefintligt och rektorn verkade vara mer intresserad av att undvika skandal än att ta hand om skolans gemenskap.

Det här handlar om just Majtorpskolan i Södertälje och dess ledning. 

Varför var ingen av er närvarande vid begravningen? Inte en enda av de fyra rektorerna som var i Rosenborg kunde ta sig tid att komma. Var finns respekten för modern till eleven som varit en del av er skola i fyra år?

Det är tydligt att rektorn inte har vad som krävs för att vara en ledare i en kris. Våra barn förtjänar en rektor som kan göra det som krävs för att skydda dem och se till deras välbefinnande i alla situationer.

På den andra skolan Vittra som just för ett par veckor sedan också förlorade två elever som blev mördade, har däremot rektorn visat prov på enastående ledarskap och hantering av krisen. Kommunikationen har varit öppen och tydlig, stödet till personal och elever har varit omfattande och välorganiserat, och det har funnits en stark gemenskap och sammanhållning som har hjälpt alla att bearbeta och hantera den svåra situationen.

"Inser hur viktigt det är att ha en rektor som kan leda och stötta i svåra tider."

Det är genom att se skillnaden mellan dessa två skolor som jag inser hur viktigt det är att ha en rektor som kan leda och stötta i svåra tider. En rektor som visar empati, medkänsla och handlingskraft när det som är värst inträffar. En rektor som kan samla och ena personal, förälder, vårdnadshavare och elever i en gemensam sorg och styrka.

Vi vill framföra ett stort tack till personalen i Gula paviljongen för deras ovärderliga stöd till alla elever, deras närvaro vid begravningen och för att de visade sin sorg. De är djupt berörda av förlusten av sin elev. De fortsätter att hedra honom med ett fotografi i paviljongen och besvarar frågor som vi föräldrar inte ens kan svara på. Det är beklagligt att skolledningen inte visade samma respekt, särskilt mot fritidspersonalen som fick utstå mycket den dagen och inte kunde närvara vid något krismöte eftersom det inte fanns någon som kunde ta hand om eleverna. Vi berömmer er. 

Vårdnadshavare 

Dela artikeln