🕝 1 minuter
Telge Fastigheter i lyckat samarbete mot skadegörelse
Publicerad 5 juli 2022 17:00
Uppdaterad 5 juli 2022 19:24

Foto: Telge Fastigheter.

2017 var ett dyrt år för Telge Fastigheter som hade en nota på 4 473 400 kronor efter all skadegörelse.

Men på bara fem år har bolaget lyckats sänka sina årliga kostnader med cirka tre miljoner per år. Det rapporterade Telge Fastigheter under måndagen.

Uppemot 15 miljoner har sparats in under en femårsperiod tack vare det myndighetsgemensamma samarbetet PAX.

Ett storts samarbete där bland annat polis, kommunkontoren, kommunens säkerhetsavdelning, fältare, Nobina, brandförsvaret och andra fastighetsägare diskutera säkerhetsfrågor, tar fram gemensamma policys, utvecklar lokaluthyrning och mycket mer.

– Vi ses varannan vecka men har löpande kontakt även mellan våra möten och är snabba på att göra punktinsatser när någon part uppmärksammat ökad oro eller stökighet på en plats, säger Krister Mellström, vd Telge Fastigheter.

Under sommaren ska det kommunägda fastighetsbolaget investera ytterligare i bevakning för att få bukt med problemet samt öka tryggheten i Södertälje. Bland annat genom öka närvaron av väktare.

– Väktare gör ett viktigt förebyggande arbete genom att synas och ha dialog med de som gör fel. Deras rapporter ger oss också snabb information om vart vi ska styra Grönytegruppen när något vandaliserats eller om det är stökigt på en plats. Rent och snyggt är otroligt viktigt för den upplevda tryggheten, säger Bobil Oyal förvaltningschef på Telge Fastigheter.

Att bolaget lyckats sänka den årliga kostnaderna för skadegörelse har till stor del att göra med insamlat material från kamera och vittnesuppgifter.

– Varje gång vi har möjlighet polisanmäler vi skadegörelse. Det är en viktig signal, att skadegörelse får konsekvenser, att vi och samhället reagerar, säger Bobil Oyal.

Dela artikeln