🕝 1 minuter
Telge Energi försvinner - Går samman med Fortum
Publicerad 20 juni 2024 08:00
Uppdaterad 20 juni 2024 08:00
Foto: Alexander Isa

I höst försvinner Telge Energi när bolaget går samman med Fortumkoncernen. Detta markerar slutet på en era för Södertäljes lokala energibolag.

Förra året tog Telge AB styrelse beslutet att sälja Telge Energi till Fortum för cirka 450 miljoner kronor. Sedan dess har Telge Energi varit en del av Fortumkoncernen, men nu tas nästa steg i integrationen. Den första oktober försvinner Telge Energi som eget varumärke och går helt in under Fortums paraply.

- Telge Energi är ett av Sveriges mest välkända elhandelsbolag med nöjda och lojala kunder. Genom att vi nu tar nästa steg för att fullt ut dra nytta av de synergier som finns mellan Telge Energi och Fortum kommer möjligheten att utveckla nya tjänster och lösningar öka, något som alla kunder kommer kunna dra nytta av, säger Fredrik Landahl, chef för Fortums svenska elhandel.

Denna sammanslagning innebär att kompetens, tjänster och innovationskraft från båda bolagen nu samlas under varumärket Fortum. Syftet är att säkerställa det bästa möjliga erbjudandet till kunderna och stärka positionen som en av Sveriges ledande leverantörer av energilösningar.

- För Telge Energis kunder innebär detta inga förändringar i avtalsvillkoren. Överföring kommer ske helt automatiskt utan att Telge Energis kunder behöver göra något. Alla kunder kommer under de närmaste veckorna att få mer information om vad samgåendet innebär, säger Landahl.

Samgåendet är en del av Fortums nya strategi att utveckla och förändra organisationen samt anpassa sitt erbjudande för att möta den framtida el- och energimarknaden. Med detta samarbete får Fortum bättre möjligheter att möta kundernas behov och förväntningar under de kommande åren.

För Södertäljes invånare innebär detta att deras välkända energibolag nu blir en del av ett större, internationellt företag. Samtidigt förväntas kunderna få tillgång till ett bredare utbud av energilösningar och förbättrade tjänster genom Fortum.

Dela artikeln