🕝 1 minuter
Tandläkare från Södertälje förlorar sin legitimation
Publicerad 7 april 2023 11:33
Uppdaterad 7 april 2023 11:33

Foto: Pexels

Hösten 2021 beslutade sjukvårdens ansvarsnämnd att bevilja en kritiserad tandläkare att fortsätta praktisera sitt yrke. Nu har tandläkarens legitimation dragits in då domstolen bedömt att han varit tillräckligt oskicklig.

Det var genom Försäkringskassan som IVO, Inspektionen för vård och omsorg, fattade misstankar om att tandläkaren inte upprätthöll en patientsäkerhet i sitt arbete. Försäkringskassan genomförde ett flertal efterhandskontroller och noterade då att tandläkaren arbetat med överhängande risker, vilket i sin tur äventyrat patienternas säkerhet.

IVO anmälde en tandläkaren från Södertälje till Hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) för att han misskött sitt arbete till den grad att hans legitimation borde återkallas.

Enligt utredningen hade tandläkaren inte fört journal över behandlingar, och det fanns brister i patientjournaler där tänder extraherats utan diagnoser eller på tveksamma röntgenunderlag. Men Ansvarsnämnden avslog IVO:s yrkande om att återkalla tandläkarens legitimation och beslutade att han skulle gå på prövotid i tre år och framförde att om tandläkaren inte följer prövotiden riskerade legitimationen att återkallas enligt patientsäkerhetslagen.

IVO överklagade ansvarsnämndens beslut och fallet togs upp i Förvaltningsrätten som nu meddelar sin bedömning.

Domstolen beslutar att gå IVOs linje och menar att tandläkaren varit tillräckligt oskicklig, framförallt i sin journalföring, för att bli av med sin legitimation.

(Annonslänk)

Dela artikeln