Debatt
🕝 2 minuter
"Svårt för företag att hitta rätt kompetens"
Publicerad 30 juni 2022 17:58
Uppdaterad 1 maj 2024 15:18
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Foto: Cc.

Sveriges ekonomi har börjat återhämta sig efter pandemin. Men en förutsättning för att svenska företag ska kunna möta en växande efterfrågan är att de kan hitta den kompetens de behöver och lyckas med sina rekryteringar.

Men företag runt om i landet har svårt att anställa personer med rätt kompetens. Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att tre av tio rekryteringsförsök misslyckades förra året, men behovet av nyrekrytering är mycket stort.

De senaste sex månaderna har 74 procent av företagen i Stockholm försökt rekrytera ny arbetskraft. Störst är behovet i företag som sysslar med rekrytering, omställning och bemanning där 93 procent av företagen har försökt att rekrytera.

”Många företag uppger att kompetensförsörjningen har försvårats”

Behovet är dock stort inom hela näringslivet. Kompetensbristen var ett problem redan före pandemin, men många företag uppger att kompetensförsörjningen har försvårats ytterligare de senaste åren.

I Stockholm uppger 69 procent av företagen att det är mycket eller ganska svårt att rekrytera. Störst är efterfrågan på kompetenser som motsvarar yrkeshögskola och gymnasiets yrkesprogram.

Situationen är liknande inom offentlig sektor. De närmaste åren kommer välfärdssektorn att behöva anställa 200 000 personer, främst inom gymnasieskolan och äldreomsorgen. En ökad konkurrens om arbetskraften från kommuner och regioner förvärrar det ytterligare för företagen.

”Sverige har alltså problem med kompetensförsörjning och med ett stort utanförskap”

Läget är närmast paradoxalt. Samtidigt som företagen har svårt att rekrytera, finns 1,3 miljoner människor i arbetsförålder som inte försörjer sig genom eget arbete. Sverige har alltså problem med kompetensförsörjning och med ett stort utanförskap – samtidigt.

Svenska företag vill dock anställa fler. De behöver det för att kunna växa i takt med efterfrågan på deras produkter och tjänster. Därför är det viktigt att villkoren för att kunna anställa förbättras radikalt.

”Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till jobb och det ska vara lätt för företagen att anställa.”

Det sker genom en mer attraktiv yrkesutbildning som svarar mot företagens behov av kompetens, ett aktivt matchningsarbete, sänkta trösklar för anställning och starkare drivkrafter för att jobba. Det ska alltid löna sig att gå från bidrag till jobb och det ska vara lätt för företagen att anställa.

Annars hotas återhämtningen och den långsiktiga tillväxten samtidigt som utanförskapet fortsätter växa. Företagen i Stockholm och resten av Sverige kan och vill göra skillnad. Det borde vara en självklarhet att företagen får så bra förutsättningar som möjligt. En stark ekonomi och en stark välfärd kräver ett starkt näringsliv.

Jessica Drugge

Tf. Regionchef Stockholm, Svenskt Näringsliv

Dela artikeln