🕝 1 minuter
Styrräntan chockhöjs - Nu väntas bolånen stiga
Publicerad 20 september 2022 10:08
Uppdaterad 24 november 2023 18:17

Sveriges riksbankschef, Stefan Ingves. Foto: Creative Commons.

Riksbanken chockhöjer styrräntan med 1 procent och blir den största höjningen sedan 1993. ”Inflationen är för hög”, skriver Riksbanken och menar att räntan väntas höjas ytterligare det kommande halvåret. 

”Stigande priser och högre räntekostnader är kännbara för hushåll och företag, och många hushåll får betydligt högre levnadsomkostnader. Det skulle dock bli än mer smärtsamt för hushållen och för svensk ekonomi i allmänhet om inflationen blev kvar på dagens höga nivåer. Genom att Riksbanken höjer räntan mer nu minskar risken för hög inflation på sikt och därmed behovet av en ännu större penningpolitisk åtstramning längre fram.”, meddelar Riksbanken i ett pressmeddelande.

Styrräntan är den ränta som en centralbank tar när den kortsiktigt lånar ut pengar till bankerna. Riksbankens höjning från 0,75 till 1,75 procent utförs med mål att hejda den stigande inflationen som i augusti låg på hela 9 procent.

Inflationen under augusti månad är långt över Riksbankens mål om att den långsiktigt ska ligga på 2 procent.

”Inflationen är för hög. Den urholkar hushållens köpkraft och gör det svårare för både företag och hushåll att planera sin ekonomi. Penningpolitiken behöver nu stramas åt mer för att föra inflationen tillbaka till målet.”, skriver Riksbanken.

Dela artikeln