🕝 1 minuter
Studiemedlet höjs - Studerande får mer i plånboken
Publicerad 5 oktober 2023 07:00
Uppdaterad 4 oktober 2023 23:26

Foto: Pexels

Från 2024 höjs prisbasbeloppet och därmed höjs också studiemedlet. Även fribeloppet höjs vilket innebär att en studerande med fullt studiemedel under 20 veckor får tjäna omkring 111.000 kronor det halvåret.

Från och med nästa år kommer studiemedlet att öka med cirka 1 100 kronor per månad, och samtidigt höjs maxgränsen för inkomster för studenter. Denna höjning gäller både bidrags- och lånedelen av studiemedlet.

Dessutom kommer studiestartsstödet för arbetslösa att höjas till 2024, med ett nytt belopp på 10 884 kronor för fyra veckors heltidsstudier. Bakgrunden till detta är det årliga prisbasbeloppet som räknas ut av SCB och fastställs av regeringen och används för att bestämma olika ersättningar och bidrag, inklusive studiemedel.

Dela artikeln