🕝 1 minuter
Striden om hotellplaner på Torekällberget fortsätter
Publicerad 14 januari 2023 05:30
Uppdaterad 14 januari 2023 01:25

Bild/Illustration: Södertälje kommun/Kjellander Sjöberg.

I december stoppades hotellplanerna på Torekällberget av domstol på grund av parkeringsfrågan. Nu har Södertälje kommun valt att överklaga beslutet, tillsammans med fastighetsägaren, för att förvekliga planerna.

Diskussioner om ett värdshus med hotell och restaurang på Torekällberget ser ut att fortsätta. Fastighetsägarens förslag godkändes av kommunen sommaren 2022, men överklagades till Mark- och miljödomstolen som i december bestämde att häva kommunens beslut.

”Enligt detaljplanen ska gästerna till värdshuset och hotellet hänvisas till den befintliga besöksparkeringen som tillhör Torekällberget. Mark- och miljödomstolen anser att detaljplanen för området där parkeringsplatserna finns idag inte tillåter just parkering.”, skriver Södertälje kommun.

Parkering ska enligt domstolen inte ingå i området för friluftsmuseum och lokal kulturhistoria – därav omfattas den inte av detaljplanen som ligger inom fastighetens mark.

Men Södertälje kommun väljer att ta striden tillsammans med fastighetsägaren, Joakim Nordlund, och överklagar Mark- och miljödomstolens beslut.

Motiveringen till överklagan ska lämnas in till domstolen senaste den 13 februari nästa månad.

Bild/Illustration: Södertälje kommun/Kjellander Sjöberg.

Dela artikeln