🕝 1 minuter
Strejkhot över Södertälje - Konflikt med arbetsgivarna
Publicerad 15 april 2024 10:00
Uppdaterad 15 april 2024 02:06

Ulrika Semelius-Kihlgren, tillförordnad HR-direktör och förhandlingschef, Södertälje kommun.
Foto: Södertälje kommun

Från och med den 18 april riskerar flera arbetsplatser i Södertälje och andra delar av Sverige att drabbas av strejk på grund av oenighet i löne- och arbetsvillkorsförhandlingar.

Ett betydande strejkhot hänger över flera arbetsplatser runt om i Sverige, inklusive Södertälje, där Kommunal varslat om strejk från och med den 18 april klockan 07:00. Om parterna inte når en överenskommelse innan dess, kommer arbetsstopp att implementeras, tillsammans med blockader mot nyanställningar samt mer- och övertidsarbete i flera kommuner. Dessa åtgärder är en del av Kommunals krav på förbättrade villkor i de nya avtalen, inklusive tydligare processer för lönesättning och reglering av arbetsvillkor.

– En strejk är alltid en sista utväg och absolut inget Kommunal gör lättvindigt. Men om inte SKR och Sobona väljer att hitta en lösning vid förhandlingsbordet har Kommunal inte något annat val än att agera, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal i ett pressmeddelande.

(Annonslänk)

Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal, uttrycker att deras krav är rimliga och syftar till att hantera den ekonomiska situationen utan att föra in kostnadsdrivande förslag. Hon pekar på att motparterna, SKR och Sobona, inte har visat villighet att möta dessa krav. Kommunal efterfrågar också hållbarare arbetstider och förbättringar i regelverk som dygnsviloregleringar, vilket arbetsgivarorganisationerna motsätter sig.

I Södertälje är varsel om strejk riktat mot flera enheter inom utbildningskontoret och köken, vilket påverkar personal som kockar, måltidsbiträden och andra tjänster inom kommunens skolor, inklusive Förskolan Bofinken, Förskolan Ljungbacken, och Förskolan Viksberg, samt Igelstaskolan, Mölnbo skola och förskola, och Vikbergskolan. Kommunen arbetar internt för att analysera konsekvenserna av det varslade strejken.

– Vi tittar på vilka konsekvenser det kan få för verksamheten och vilka åtgärder som kan behöva vidtas om konfliktåtgärderna träder i kraft, säger Ulrika Semelius Kihlgren, tillförordnad HR-direktör och förhandlingschef, Södertälje kommun.

Dela artikeln