🕝 1 minuter
Stort vinsttapp för Scania - Orderingångar rasar med 53 procent
Publicerad 28 juli 2022 14:28
Uppdaterad 28 juli 2022 14:28

Pressbild, Scania.

Ökade priser på insatsvaror och sämre kapacitetsutnyttjande i produktion, som en konsekvens av komponentbristen, har påverkat det Södertäljebaserade företaget hårt.

Till följd av detta minskade orderingången med 53 procent och vinsten sjönk med 27 procent före skatt.

Scania redovisar en betydligt lägre vinst och ett stort ras på orderingångar för nya fordon under andra kvartalet av 2022.

– Med både krig i Ukraina och en pågående pandemi fortsätter det turbulenta omvärldsläget. Till osäkerheten bidrar också en stigande inflation och höjda räntor, säger VD Christian Levin.

Stort vinsttapp för Scania. Pressbild.

Motsvarande period 2021 låg orderingången på 38 493 fordon, i år ligger siffran på 18 225. Vinsten för samma period föll från 5 089 miljoner till 3 723 miljoner kronor.

– Trots det är den ekonomiska aktiviteten ändå hög. Vi ser det både i efterfrågan på våra lösningar men även i nyttjandet av den befintliga fordonsflottan, säger VD Christian Levin.

Enligt den färska rapporten, som Scania nyligen publicerade, behåller bolaget en balansera lönsamheten, i perioder av lägre fordonsleveranser, då de finansiella tjänster går fortsatt starkt.

Dela artikeln