Debatt
🕝 3 minuter
"Stort upprop - 35 aktörer mot skjutvåldet i Södertälje"
Publicerad 14 oktober 2022 14:55
Uppdaterad 1 maj 2024 15:17
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

35 aktörer ställer sig bakom uppropet.

Vems liv är värt att sörja? Vems liv är värt att skydda?

Vilka får leva värdiga liv?

2015 definierade Polisens särskilda utredare Ronna som ett av många utsatta områden i Sverige. Enligt lokalpolitiker och polisen i Södertälje har det gjorts väldigt mycket för att komma åt den organiserade brottsligheten. Men det verkar inte ha hjälpt.

Arbetet med att stoppa rekryteringen av unga till kriminella nätverk har misslyckats och vi ser hur allt yngre barn rekryteras.

Vad har då kommunen gjort för till exempel Ronna efter att det definierats som ett utsatt område?

• Har det inrättats en Familje-central? Nej.
• Finns det en träffpunkter för medborgare? Nej.
• Finns det ett bibliotek? Nej.
• Finns det en konsthall eller ett museum? Nej.
• Finns det tillräckligt många Fältare? Nej.
• Har storleken på skolklasserna minskats? Nej.
• Finns fler kuratorer och familjepedagoger? Nej.


Vad arbetar då kommunens kultursamordnare och demokratiombud med? Ingenting. Vi har nämligen inte en sådan i vår kommun. Vi hävdar att det förebyggande arbetet inte varit tillräckligt. Vi menar att det går att se i mordstatistiken. Kultur- och demokratistärkande insatser lyser med sin frånvaro i Ronna och i andra områden med liknande problembild.

Nätverken fyller på med nya barn kontinuerligt, för de är verkligen barn när de rekryteras. Vi måste strypa den tillförseln. Så små barn som 9-10-åringar tillfrågas på lekplatsen om de vill vara med och tjäna pengar på Cannabis.

Vi vill leva på lika villkor som alla andra människor i Sverige. Att Södertäljes barn ska leva på lika villkor som alla andra barn i Sverige. Vi vill ha samma samhällsservice som finns i andra bostadsområden. Vi vill ha värdiga liv och leva värdigt. Sverige betraktades för inte alls länge sedan som ett av världens mest fredliga och trygga länder. Alla måste se sitt ansvar i att det inte längre är det.

Vi ska med samlad och enad kraft outtröttligt försvara vår demokrati. I det arbetet bär vi alla ett ansvar, såväl kommunen som civilsamhällsaktörerna. Politiken ska skapa förutsättningar för det arbetet. Det betyder att civilsamhällets roll i det förebyggande arbetet bättre bör tas till vara. Så att barnen får en jämlik utbildning och ges meningsfull fritid, det är grundläggande för demokratin.

Vi lutar oss mot barnkonventionen som lag och kräver att den skall efterlevas också i Södertälje. Den gör enligt artikel 31 gällande att barn har rätt till vila, fritid, rekreation och deltagande i det kulturella och konstnärliga livet. Enligt artikel 33 har alla barn rätt att skyddas mot olaglig användning av narkotika. Enligt artikel 2 har alla barn samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras.

Vi önskar att regeringen visar sitt stöd och intresse för utmaningarna i Södertälje genom ökad närvaro och handlingskraftiga politiska åtgärder. Vi efterfrågar resurser som kan bryta denna negativa utveckling.

Våra krav är rimliga. Våra krav är följande:

1) Att Södertälje kommun tar fram en handlingsplan som grundar sig i det förebyggande preventiva arbetet mot organiserad brottslighet för varje sektor i kommunen. Denna handlingsplan skall förankras och arbetas fram med civilsamhällsaktörer.

2) Det ska finnas föräldrastödsprogram i samverkan med civilsamhällsaktörer som möter målgruppen i sina dagliga verksamheter, anpassade för olika målgruppers och organisationers behov.

3) Kunskapshöjande insatser om demokratiska processer, mot machonormer och rasism i hela vår stad.

Skriv under mot våldet du också.

Vi som ställer oss bakom uppropet är civilsamhällsaktörer i Södertälje:

 1. Läsfrämjarinstitutet
 2. Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn
 3. Hagarbergs folkhögskolan
 4. Oktoberteatern
 5. Kvinnovation
 6. Assyriska kulturföreningen
 7. Suroyo-tv
 8. Livet bitchscenkonst
 9. Assyriska fotbollsföreningen
 10. Bethnahrin kvinnoförbund i Sverige
 11. Syrianska/Assyriska riksförbundet i Sverige
 12. Bethnahrin kulturcentrum
 13. Babylon Media föreningen
 14. Syriac Cross/Sverige
 15. Södertälje Fotbollsklubb
 16. Grafikens hus
 17. Musikteater 89
 18. Assyriska kvinnoförbundet
 19. Assyria Media Institutet
 20. Suryoyo Sat
 21. Ikoro
 22. Bättre ungdom
 23. Lebi Skol IF
 24. Tjejhuset
 25. Barnenshus
 26. Syrianska FC
 27. S:t Jacob församling
 28. Mor Afrem församling
 29. S:t Ansgars katolska församling
 30. Syrisk ortodoxa kyrkan patriarkaliska ställföreskapet i Sverige
 31. Mor Gabriel församling
 32. Syriska Jazire Riksförbundet
 33. Syriska riksförbundet
 34. Jazire Familj Förening
 35. Miljö och Ekologi förningen

(Annonslänk)

Dela artikeln