🕝 1 minuter
Stort intresse för fiber - Nu planeras leveranser till 339 hushåll i Nykvarn
Publicerad 30 oktober 2021 02:00
Uppdaterad 30 oktober 2021 02:00

Bild/Foto: Pixels.

I somras blev Nykvarns kommun och Open Infra överens om att bygga fiber till Nykvarns hushåll på landsbygden. Sedan dess har Open Infra besökt och informerat hundratals hushåll i Nykvarn, främst områden med permanentboende och något lägre i områden med många fritidshus.

Nu planerar Open Infra att leverera fiber till 339 hushåll.

– Vårt mål är att kunna lämna besked till vår leveransavdelning före 1 november. Men då måste vi få in alla anmälningar i tid. Så den som tagit beslut att skaffa fiber men ännu inte hunnit beställa bör ta kontakt med oss direkt, säger Joakim Sundmark, projektledare vid Open Infra i ett pressmeddelanden under tisdagen. Det finns fortfarande permanentboende och fritidsboende som vi inte fått lyckats få kontakt med, fortsätter han.

Open infra har informerat och tagit beställningar från områden i de fem geografiska etapper som delats in, men Nu förbereder sig leverantören för att gå över från sälj till leverans där den första leveransdelen kommer att gå in på detaljerna i nätritningarna och planering av alla enskilda adresser för anslutning.

”Vi kommer under den första leveransfasen detaljrita nät och kabelförläggning så att vi kan nå alla hushåll och vi kommer att begära in de sista tillstånden för sträckorna som behöver grävas, det handlar i det här fallet främst hos kommunen och Trafikverket.”, skriver Open Infra i ett pressmeddelande.

Enligt Open Infra pågår försäljning av fiber även i Nykvarns tätort, däremot är det inte kopplat till några stödpengar som det är på landsbygden. Även i Nykvarns tätort börjar det dra ihop sig inför nästa fas som är första leveransfasen.

  • Fiber i Nykvarn, 5 etapper
  • Antal hushåll: 339
  • Grävmeter: ca 78 000 meter
  • Berörda markägare: kommunen och 110 privata
  • Beräknad driftsättning: 2022

Fakta: Open Infra.

Dela artikeln