🕝 2 minuter
Stor prisutdelning i kommuen inom Omsorgsnämnden
Publicerad 29 oktober 2022 16:16
Uppdaterad 29 oktober 2022 19:38

Foto: Södertäljes kommun

Det hölls en stor prisutdelning när årets medarbetare, ledare, kvalitetsutveckling, och årets misstag utsågs inom Omsorgsnämnden och Äldreomsorgsnämnden.

Här är pristagarna som tog emot utmärkelser i stadshuset under torsdagen.

Under veckan hölls en årlig prisutdelning i stadshuset där Södertälje kommun delade ut flera utmärkelser till kommunala medarbetare som arbetar för förbättrat resultat. En gemensam nämnare för pristagarna är att de har haft mod, uthållighet, nyfikenhet och förmåga att höja blicken under arbetets gång.

Inom Omsorgsnämnden utsågs Mari Ojala till Årets medarbetare, David Salmén till Årets ledare och Gröndalsvägens gruppbostad tilldelades Årets kvalitetsutveckling.

I Äldreomsorgsnämnden utsågs Susan Gabriel till Årets medarbetare, Paulina Vidal till Årets ledare och Bostadsgruppen Solhöjden, Mariekällgården vård- och omsorgsboende tilldelades Årets kvalitetsutveckling.

Nytt från tidigare år är kategorin ”Årets misstag som vi tagit lärdom av” som kommunen delade ut under torsdagen.

”Någon eller några som gått i framkant, testat något nytt och inte lyckats men lärt sig något av det. Det vill säga en person eller arbetsgrupp som fortsätter lära genom att våga, testa och göra nytt.”, skriver Södertälje kommun.

En utmärkelse som tilldelades till digITeamet med nomineringen:

”Med lust och vilja att frigöra administrativ tid missade teamet att den digitala lösningen som togs fram inte alls fungerade för användaren av tjänsten. Misstaget ledde till att teamet lärde sig hur viktigt det är med kommunikation, användarfokus samt att lösningen behöver testas i mindre skala innan lansering. Ett arbetssätt som de idag arbetar efter”

Foto: Södertälje kommun.

Nomineringen för Årets medarbetare, Mari Ojala, inom Omsorgsnämnden löd:

”Vilja att ständigt ställa upp och ställa om och med engagemang, kunskap och med ett lösningsorienterat fokus ta sig an små och stora arbetsuppgifter. Är en fantastisk tillgång till organisationen och bidrar med både humor och glädje”.

Årets ledare David Salmén, Omsorgsnämnden:

”Förmåga att ställa de svåra frågorna och utmana invanda tankesätt. Tar alltid hänsyn till olikheter, ser potentialen hos varje unik medarbetare och välkomnar allas perspektiv i vårt kvalitetsarbete. Han lever Södertälje kommuns värdegrund”.

Årets medarbetare inom Äldreomsorgsnämnden, Susan Gabriel:

”Förmåga att skapa ett lärande klimat genom att dela med sig av egen kunskap och söka efter och lyssna in andras kunskap, hela tiden med fokus på en välmående arbetsplats med god stämning. Bidrar alltid med klokhet.”

Årets ledare Äldreomsorgsnämnden, Paulina Vidal:

”För sitt goda arbete, uthållighet och engagemang i att bygga en stabil grund i verksamheten att bygga vidare på. Med ordning, struktur och tydligt ledarskap har hen väglett, stöttat och synliggjort sina medarbetare för att skapa trygghet i gruppen”.

Läs även:De blev årets förskollärare

Dela artikeln