🕝 1 minuter
Stor ombyggnad av väg för ökad säkerhet
Publicerad 8 april 2024 08:30
Uppdaterad 8 april 2024 03:13

Foto: Alexander Isa

Trafikverket meddelar att en omfattande uppgradering av väg 57 mellan Gnesta och Järna ska inledas våren 2024, med målet att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

(Annonslänk)

Trafikverket inleder under våren 2024 ett omfattande uppgraderingsprojekt på väg 57 mellan Gnesta och Järna, med målet att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Projektet, som beräknas vara klart i slutet av 2026, innefattar installation av mitträfflingar för ökad separation mellan körfält och förbättrad sikt vid sidoområden. En viktig nyhet är också tillägget av ett stigningsfält för att underlätta omkörning av långsamtgående fordon.

Ytterligare uppgraderingar omfattar en ny cirkulationsplats, förbättrad belysning och ombyggnad av korsningar för höjd säkerhet, samt en ny gång- och cykelväg för att förbättra tillgängligheten för fotgängare och cyklister.

För att minska byggprojektets påverkan på trafiken kommer Trafikverket att implementera temporära trafiklösningar som lägre hastighetsgränser och användning av trafiksignaler eller vakter. Information om projektets framsteg och hur det påverkar trafiken kommer löpande att kommuniceras till berörda trafikanter och boende. Projektet kommer att utföras av Scandinavian Roadconstruction AB.

Dela artikeln