Nykvarns kommun, Södertälje kommun
🕝 2 minuter
Stor ökning av solel i Nykvarn och Södertälje
Publicerad 9 april 2023 07:00
Uppdaterad 9 april 2023 03:13

Foto: Michael Förtsch, Unsplash

Fjolåret blev ännu ett rekordår för solcellsinstallationer i Sverige. Södertälje och Nykvarns kommun hörde till de kommuner där ökningen var som störst. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Under 2022 anslöts 6,4 megawatt ny solel till elnätet i Södertälje kommun, en ökning med 49 procent jämfört med året innan. I Nykvarn anslöts 1,5 megawatt ny solel till elnätet som innebär en ökning med 83 procent jämfört med i fjol.

I Nykvarn Totalt finns 301 nätanslutna anläggningar. I Södertälje ligger siffran på 1116 som sammanlagt motsvarar 19,5 megawatt. Det skulle kunna motsvara, i runda tal, en elproduktion på någonstans mellan sex och sju procent av vad hushållen i Södertälje förbrukar per år.

Graf: Newsworty

Räknat per invånare finns det nu 190,8 watt solceller per person i Södertälje, vilket kan jämföras med 110,6 watt per person i hela Stockholms län. Mest solel per invånare i länet hade Norrtälje kommun och mest i landet Skurups kommun.

Installerad effekt per invånare blir förstås högre i de områden där det finns storskaliga solcellsparker eller liknande. Tittar vi istället på antalet installationer per invånare har Södertälje 10,9 anläggningar per tusen invånare, att jämföra med 7,3 i hela länet.

Den största delen av solelen i Södertälje, 51 procent, kommer från småskaliga anläggningar,2 totalt 962 stycken. Det påminner om hur det ser ut i riket som helhet. I hela Sverige står anläggningar under 20 kilowatt för mer än hälften av den installerade effekten. Generellt är deras andel störst i kommuner med många villahushåll, medan större anläggningar dominerar i tätbefolkade kommuner med fler flerfamiljsbostäder.

Graf: Newsworty

Dela artikeln