🕝 1 minuter
Stor inspektion av Miljökontoret - 3 av 4 företag brister
Publicerad 6 maj 2023 06:00
Uppdaterad 5 maj 2023 22:52

Ett exempel på felaktig förvaring av farligt avfall. Tunnorna var inte placerade för att hindra att olja kan läcka ner i marken. Bild: Södertälje kommun

Tre av fyra Morabergsföretag brister i hantering av avfall och kemikalier efter en stor inspektion. Det rapporterar Södertälje kommun som nu satsar stort för att fortsätta granska andra delar av staden.

Miljökontoret genomförde nyligen över 100 oanmälda inspektioner i Morabergs industriområde sedan mars i år. Resultaten visar att 75 av 100 företag inte sköter hanteringen av avfall och kemikalier på ett korrekt sätt.

– Det finns både de företag som fuskar medvetet och de som är omedvetna om allvaret i att bryta mot reglerna för hantering av avfall och kemikalier, säger Ana Camargo Valencia, chef på enheten för miljö och hälsa på Miljökontoret i Södertälje i ett pressmeddelande.

Bristerna som Miljökontoret i Södertälje har upptäckt kan handla om avfallstransporttillstånd, olje- och dieselutsläpp från fordon i dagvattenbrunnar, bristande förvaring av kemikalier och biltvätt utomhus. Vid inspektionerna tipsar kommunen även polismyndigheten och andra myndigheter om sina resultat, vilket lett till flera åtgärder. Inspektionen resulterade i fem åtalsanmälningar, ett föreläggande med vite, 42 förelägganden, fem förbud och en miljösanktionsavgift.

– Resultaten är allvarliga. Om miljögifter rinner ner i dagvattenbrunnar rinner de även till våra sjöar och vattendrag. Bristerna innebär risk för mark och vatten men även för människors hälsa, säger Ana Camargo Valencia.

Nu satsar Södertälje kommun och Miljökontoret, som arbetar offensivt för att motverka osund konkurrens i avfallsbranschen, 2,5 miljoner kronor årligen för att fortsätta inspektera andra delar av Södertälje.

(Annonslänk)

Dela artikeln