🕝 1 minuter
Stiftelse i Järna nekas tillstånd att bedriva LSS-boende
Publicerad 16 juli 2023 13:59
Uppdaterad 16 juli 2023 13:25

Foto: Alexander Isa

En stiftelse i Järna ansökte om tillstånd att öppna ett LSS-boende, men Inspektionen för vård och omsorg, IVO, säger nej. Orsaken är att myndigheten anser att boendet inte kan bedrivas med tillräcklig god kvalitet.

Stiftelsen Norrbyvälle Gård har fått sin ansökan om LSS-boende avslagen av IVO. Enligt Inspektionen för vård och omsorg är en av anledningarna att lokalerna inte är anpassade för att möta brukarnas behov och inte uppfyller kraven för en servicebostad, exempelvis på grund av brister i utformningen av vissa badrum.

Dessutom anser myndigheten att föreståndarens ansvarsroll skulle bli för omfattande, särskilt med tanke på befintliga åtaganden.

”Föreståndarens uppdrag, tillsammans med hennes andra uppdrag som föreståndare, blir för omfattande.”, skriver IVO i beslutet.

Detta gör att verksamheten inte kan bedrivas på ett sätt som är förenligt med god kvalitet enligt IVO och därmed säger myndigheten nej till LSS-boendet.

Dela artikeln