🕝 1 minuter
Stärkt äldrevård - Sex nya akutgeriatriska platser
Publicerad 24 oktober 2023 07:00
Uppdaterad 24 oktober 2023 01:14

Från vänster: Rasima Alija, Nina Malinen, Olena Richtnér, Noémi Katz, Moreen Hilmiz, Joy Amadasun, Alexandra Shamon och Tanattha Laosen. Foto: Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus intensifierar sin äldrevård genom att introducera sex nya akutgeriatriska vårdplatser, särskilt avsedda för multisjuka äldre med akuta besvär.

– Det här kommer att förbättra vården för våra multisjuka äldre patienter. De slipper långa väntetider på akutmottagningen och kan läggas in direkt på de akutgeriatriska vårdplatserna, säger Olena Richtnér, medicinskt ledningsansvarig läkare på avdelning 27, i ett pressmeddelande.

(Annonslänk)

Södertälje sjukhus tar ännu ett steg för att förbättra vården för äldre genom att omvandla sex befintliga vårdplatser på Avdelning 27 till akutgeriatriska enheter. Dessa platser är utformade för att ge snabb och effektiv vård till äldre patienter som lider av akuta åkommor, såsom infektioner, hjärtsvikt eller smärta från kotkompressioner.

– Vårdtiden för de äldre multisjuka patienterna förkortas också eftersom de får rätt hjälp snabbt, säger Noémi Katz, överläkare på verksamhetsområde Geriatrik.

Förutom akutmottagningen som tar emot patienter dygnet runt, kan patienter även anlända till dessa nya platser via ambulans eller remiss från vårdcentralen under kontorstid. Dessutom finns det möjlighet för intag från ASIH och mottagningen för multisjuka när som helst på dygnet.

Varje patient kan stanna på dessa akutvårdsplatser upp till tre dygn. Vid behov av förlängd vård, kommer patienten att överföras till en annan lämplig geriatrisk avdelning. Med dessa nya tillskott, med start den 25 oktober, strävar sjukhuset efter att erbjuda en förbättrad och mer specialiserad vård för den äldre befolkningen.

Dela artikeln