Debatt
🕝 3 minuter
"Starka föreningar, ökad mångfald och fler talanger!"
Publicerad 9 augusti 2022 20:50
Uppdaterad 1 maj 2024 15:17
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Alexander Rosenberg, Moderaternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande. Foto: Moderaterna.

En stor kommun förpliktigar ett rikt kultur- och fritidsutbud. Tidningen Fokus listade hur bra det är att leva i Sveriges olika kommuner.

Inom kategorin kultur- och fritid hamnade Södertälje 2021, på plats 273 av 290 landets kommuner.

Södertälje är en bra kultur- och fritidskommun på många sätt och ska så förbli – men mycket kan förbättras, menar vi Moderaterna i Södertälje. Vi har en rik tradition att bygga på och 2020 blev vi 100 000 invånare. Det förpliktigar en kommun med ett rikt kultur- och fritidsutbud.

Vi befinner oss i en ekonomisk bryttid. Det finns orosmoln på himlen, räntor stiger och Telgekoncernen prognostiserar att bolagsskulden kommer att öka. Vi menar att kultur- och fritid blir viktigare än någonsin i detta.

Vårt löfte är något som fler partier nu verkar hänga på, vilket bådar gott.

I en artikel som denna kan vi inte presentera alla tankar, men vi vill nämna några och ställa ut ett vallöfte: vi sätter spaden i marken för en idrottshall i Järna! Vårt löfte är något som fler partier nu verkar hänga på, vilket bådar gott.

Grafikens hus ser vi som en viktig och bra verksamhet. Dock är dagens utpekade lokaler i Gjuteriet en fråga som skaver. Vi är många som har upplevt en otydlig process och brist på insyn. Flera stora investeringar är redan gjorda – lokalen är anpassad – och vi kan konstatera att det kommer att kosta kommunen mycket.

Moderaterna vill satsa på talanger.

Lösningen blir att kultur- och fritidskontoret framöver ska subventionera hyran. Att verksamheten kan locka besökare till Södertälje och utgöra ett besöksnav med Tom Tits är däremot högst troligt. Detta nya nav i norra Stadskärnan ska Södertälje satsa på, men vi måste samtidigt följa utvecklingen noggrant så att balansen mot övrig verksamhet blir fortsatt sund.

Den stora skillnaden ligger i utförande, tillgängliggörande och kanske kan vi även tala om attityd

Vad kommer att bli bättre med Moderaterna? Svaret ligger inte främst i satsade medel eller i dagens utbud. Det kommer att vara samma verksamheter som du möter idag. Den stora skillnaden ligger i utförande, tillgängliggörande och kanske kan vi även tala om attityd.

Vi ska verka för att:

  1. Stärka förenings- och medborgardialogen, i att exempelvis återväcka det insomnade samarbetet med idéburen sektor. En närmare dialog kommer innebära att övrig kommunal förvaltning på ett bättre sätt möter behov som anknyter till föreningslivet. Vi tror att det kan gynna verksamheter som exempelvis skytte, och motocross, men även helt andra typer av föreningar, som trossamfund.

  1. Ökad mångfald av aktörer och valfrihet. Vi vill införa ett system som bygger på en kulturcheck som riktar sig till barn, där de själva får välja sina kulturaktiviteter. Det är ett steg i att öppna upp för en större mångfald i utbudet. Då detta inte är något nytt utan redan har testats under många år, i exempelvis Nacka, så finns det goda möjligheter för Södertälje att kunna anamma och lokalt anpassa denna strategi – låt oss testa en pilotvariant.

  1. Satsa på talanger! Södertälje är fullt av människor med potential. Vi ska satsa på dem, deras intressen och vilja till bildning, oaktat om det handlar om idrott, musik, konst eller annat. Alla ska ha lika goda förutsättningar oavsett var de bor. Fritidsgårdar ska ha likvärdig kvalité samt vara jämställda. De är viktiga mötesplatser som uppmuntrar kreativitet och skapande. Vi kommer att satsa på dessa, men även på Kulturskolan som vi ser som viktig för att ta tillvara på drömmar. Kultur är bildning och ett naturligt komplement till skolan.
    Vi tror på fri konst- och kultur och våra förslag handlar om att ge mer makt till föreningar via närmare samarbete. Får vi förtroendet att styra, ser vi fram emot att bygga på det bra som finns men också att tillföra ny energi.

Joakim Lindberg (M), Kultur- och fritidsnämnden ersättare

Saad Said (M), Kultur- och fritidsnämnden 2:e vice ordförande

Alexander Rosenberg (M), kandidat till kommunstyrelsens ordförande

Dela artikeln