Nykvarns kommun
🕝 2 minuter
Stark utbyggnad av laddplatser i Nykvarn
Publicerad 22 november 2022 11:33
Uppdaterad 22 november 2022 11:40

Foto: PxHere.

Laddinfrastruktur har haft svårt att hänga med när elbilsförsäljningen accelererat.

Men sedan i våras har antalet laddstolpar i Nykvarns kommun ökat mer än antalet laddbara bilar. Det visar en färsk kartläggning från Newsworthy.

När Newsworthy i våras, tillsammans med Dagens industri, kartlade laddinfrastrukturen runtom i landet fanns det 24 publika laddplatser i Nykvarns kommun. När vi nu, i slutet av oktober, gör samma kartläggning har antalet ökat till 34.

Under motsvarande tid har antalet laddbara fordon växt med 39 procent. Antalet laddplatser har med andra ord växt snabbare än antalet eldrivna fordon.

Det här skulle kunna ses som ett trendbrott. De senaste åren har laddinfrastrukturen har haft svårt att hänga med när elbilsförsäljningen har ökat. Följande bild visar utvecklingen i hela Stockholms län över tid.

Källa Power Circle, sammanställd av Newsworthy.

Även i landet som helhet har laddinfrastrukturen haft svårt att hänga med i elbilsboomen de senaste åren, men sedan i våras har utvecklingstakten för bilar och laddplatser närmat sig varandra. Laddplatserna har rentav växt något snabbare sett till hela landet. Det här beror inte bara på ökad utbyggnad, utan också på att försäljningen av nya elbilar planat ut under 2022. Det här har gett laddinfrastrukturen tid att komma ikapp.

Det finns stora regionala skillnader i hur de nya laddplatserna som kommit till sedan i våras är fördelade – över en tredjedel har landat i Stockholms län. Bolaget Stockholm Parkering står ensamt för nästan en fjärdedel alla nya laddplatser, men det kan vara förhastat att dra slutsatser om trendbrott.

Ett problem är att vi faktiskt inte med säkerhet vet hur många laddplatser det finns – ännu mindre hur antalet utvecklats. Det saknas ett offentligt register över publika laddplatser.

Sajterna som listar laddplatser bygger delvis på användarrapporterad data. Att det tillkommit laddplatser behöver inte nödvändigtvis betyda faktisk utbyggnad, utan kan också bero på att tidigare orapporterade laddplatser som registrerats.

Dela artikeln