Debatt
🕝 1 minuter
"Stärk incitamenten för att bygga ut vindkraft"
Publicerad 11 augusti 2022 11:09
Uppdaterad 9 januari 2023 20:27
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Starkare motiv för kommunerna att bygga ut vindkraft.

Det finns många fördelar med vindkraften, men beroende på lokalisering kan den också ha negativ påverkan. Utbyggnaden av hållbar vindkraft är dock nödvändig och nu är det dags att öka incitamenten för de som bor på de platser där utbyggnad sker.

För att klara klimatkrisen är en omställning av hela vårt energisystem nödvändigt. En viktig del i omställningen är att minska utsläppen från fossila källor radikalt. Men det räcker inte. Det krävs en effektivare och smartare energianvändning, och det krävs en kraftig utbyggnad av den förnybara energiproduktionen. Här har vindkraften en avgörande roll i Sverige i framtiden.

Naturskyddsföreningen anser att det krävs en kraftig utbyggnad av den förnybara energiproduktionen.

Redan idag byggs vindkraften ut med full fart och motsvarar nu drygt 20 procent av den svenska elanvändningen. Inom några år kommer vindkraften att producera mer el än kärnkraften, ett energislag som kräver både uranbrytning och förvaring av radioaktivt avfall i hundratusentals år.

Men många kommuner använder sitt veto och stoppar byggen av vindkraft. Detta medför att samhället riskerar gå miste om den stora potential som vindkraften innebär för att möjliggöra omställningen till fossilfri och förnybar el.

Naturskyddsföreningen anser att de lokala incitamenten för vindkraftsetableringar måste öka och välkomnar att regeringen nu utreder hur kommunerna och deras invånare kan kompenseras. Bättre incitament för kommunerna behövs om vindkraften ska kunna byggas ut över hela landet i tillräcklig omfattning.

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Dela artikeln