🕝 1 minuter
Stadsbyggnadsnämnden överklagade bygglov - Får avslag i domstol
Publicerad 3 januari 2022 01:00
Uppdaterad 3 januari 2022 01:00

Foto: Alex Ataseven / Creative Commons.

Den 26 januari 2021 avslog Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje kommun bygglov för ombyggnad av tvåbostadshus till ett flerbostadshus på fastigheten Lövskogen 1 i Södertälje.

Fastighetsägarna vände sig i sin tur till Länsstyrelsen som gav dem rätt mot nämnden, men kommun valde att överklaga Länsstyrelsens beslutet. Ärendet togs upp i mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt där domstolen avslog Södertälje kommuns överklagan.

Bakgrunden till överklagan är att Stadsbyggnadsnämnden i Södertälje anser att fastigheten, Lövskogen 1, är belägen i ett område där den befintliga strukturen i huvudsak består av villor, en- och tvåbostadshus. Kommunen menar även att fastigheten endast får bebyggas för bostadsändamål med fristående hus enligt stadsplanen.

Mark- och miljödomstolen konstaterade att bestämmelserna i stadsplanen inte anger någon begränsning i antalet tillåtna lägenheter.

Av bestämmelserna framgår endast att byggnad ska vara friliggande. Respektive planbeskrivning föranleder inte heller någon annan tolkning varför ett flerbostads- hus kan medges som en planenlig åtgärd.”, skriver domstolen i beslutet.

Domstolen bedömer att Länsstyrelsens beslut är korrekt och därför avslår Södertälje kommuns överklagan.

Dela artikeln