🕝 2 minuter
Södertäljebo vinner tvist mot banken
Publicerad 11 november 2022 17:41
Uppdaterad 11 november 2022 17:41

Foto: PxHere.

En Södertäljebo utsattes för BankID-bedrägeri och bestals på 10-tusentals kronor. När han vände sig till banken för hjälp och ersättning blev han nekad.

Istället vände han sig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som ger mannen rätt i ärendet.

Han mottog ett väl utformat sms där avsändaren var ”banken” och hamnade i samma SMS-flöde som tidigare meddelanden från SEB. I SMS:et framkom uppgifter om att de misstänkte obehörig aktivitet på hans konto.

De erbjöd hjälp och bifogade ett nummer med uppmaningen att ringa ”banken” för att spärra tidigare BankID samt beställa ett nytt.

När han ringde svarade en kvinna i andra änden som visste att han hade tre BankID och menade att de två äldsta behövde spärras och därefter skapa ett nytt. I god tro, om att han talade med ”banken”, följde han instruktionerna och kort efter samtalet bestals han på totalt 59.800 kronor.

Hälften drogs från hans privata konto och andra halvan, på 29.900 kronor, stals från hans företagskonto.

(Annonslänk)

Han vände sig till banken som förklarade att de inte var inblandade. Men Södertäljebon krävde dock ersättning för den bristande säkerheten då SMS:et hamnade i samma tråd som tidigare meddelande från SEB själva.

Banken motsatte sig kravet och menade att han agerat ”grovt oaktsamt” över att tillåta någon annan person ta del av hans personliga koder till Mobilt BankID. Agerandet ska enligt banken även strida mot de allmänna villkoren.

Ärendet hanterades av ARN som nu beslutat att SEB ska dela ansvaret. ARN menar att Södertäljebon gjort sig skyldig till ”grovt vårdslöshet” i att skydda sin personliga behörighetsfunktion – men inte till den obehörig transaktionen.

ARNs bedömning landar i att Södertäljebo står för 12 000 kronor av det totalt beloppet på 29.900 kronor, resterande 17.900 kronor ska SEB täcka och betala tillbaka till kontohavaren.

Gällande beloppet som stals från företagskontot meddelade ARN att de enbart prövar tvister mellan näringsidkare och konsumenter.

(Annonslänk)

Dela artikeln