🕝 2 minuter
Södertäljebo inblandad i stort bedrägeri - Över 100 miljoner kronor
Publicerad 14 december 2021 01:00
Uppdaterad 13 augusti 2023 14:24

Foto: Unsplash / Jonah Pettrich

Ett bolag, med säte i Södertälje, ska betala 90 miljoner kronor i moms och närmare 14 miljoner kronor i skattetillägg. Detta efter att franska myndigheter slagit larm till Skatteverket, som i sin tur utredde bolaget och upptäckte ett omfattande momsbedrägeri med mobiltelefoner.

Hårvårdsbolaget bedriver försäljning av kläder, kosmetik, skor, elektronik och accessoarer på internet samt bedriver frisörverksamhet med försäljning av hårvårdsprodukter. År 2018 omsatte företaget cirka 88 miljoner kronor och cirka 80 miljoner kronor år 2019.

Företaget var verksamt inom handel med hårvårdsprodukter under en längre period, men tecknade ett avtal den 1 februari 2020 med en leverantör från Örebro för att leverera mobiltelefoner till kunder i Litauen och Frankrike.

Omsättningen för tiden januari – augusti 2020 har, enligt bolagets momsdeklarationer, uppgått till cirka 515 miljoner kronor, varav cirka 504 miljoner kronor avsett försäljning till andra EU-länder. Denna omsättning har i huvudsak avsett transaktioner med mobiltelefoner. Ägaren har uppgett att han började handla med mobiltelefoner efter att en anställd presenterat förslaget som en företagare från Örebro erbjöd. Företaget från Örebro erbjöd mobiltelefoner för vidareförsäljning till utlandet då de själva inte säljer till köpare i utlandet. Södertäljeföretagaren accepterade förslaget och på bara några månader omsatte hans företag över 500 miljoner kronor, enbart på försäljning av mobiltelefoner.

Efter en explosionsartad försäljning uppmärksammades detta av franska myndigheter som slog larm till Skatteverket. I juni i år inleddes en utredning mot Södertäljeföretaget då ett omfattande momsbedrägeri misstänktes.

Efter misstanken bad franska myndigheten Skatteverket att inhämta information avseende transaktioner som skett mellan hårdvårdsbolaget och det franska bolaget House of Technology, under april 2020 och mycket riktigt hittades felaktigheter.

Efter Skatteverkets utredning visade sig att leverantören i Örebro fakturerat hårdvårdsbolaget 142 fakturor mellan 6 februari till och med den 24 juli 2020 till ett totalt belopp på 42,2 miljoner Euro. I sin tur har Södertäljeföretaget vidarefakturerat till det litauiska bolaget Krydas, samt till det franska bolaget House of Technology. Det var här som franska myndigheter fattade misstankar och slog larm om ett misstänkt momsbedrägeri.

Företaget från Örebro debiterade moms på fakturor utställda till hårdvårdsbolaget med sammanlagt 10,5 miljoner Euro. Enligt Skatteverket har Södertäljeföretaget bokfört utgifterna för fakturorna som kostnad till ett belopp av cirka 447 miljoner kronor samt avdragsgill moms med 111,8 miljoner kronor. Men när hårvårdbolaget intäktsfört fakturorna på 388 miljoner kronor visade det sig att det aldrig debiterades någon moms på fakturorna till House of Technology.

Med hjälp av IMEI-nummer lyckades Skatteverket sammanställa fakturor som visar att mobiltelefonerna handlats i flera led innan hårdvårdsbolaget i Södertälje fakturerade dem till utländska kunder. Det framgår även att mobiltelefonerna, av modellen iPhone, gått in och ut ur Sverige ett flertal gånger innan slutkunden fått mobiltelefonerna.

Skatteverket menar att bolaget lämnat oriktiga uppgifter i sina momsdeklarationer för redovisningsperioderna februari till och med augusti 2020 genom att de felaktigt inte har deklarerat utgående moms på faktureringen till kunder i Litauen och Frankrike. Bolaget har inte haft rätt till undantag från skatteplikt då de varor de fakturerat utan moms till kunderna i Litauen och Frankrike aldrig har transporterats ut ur Sverige.

Av svaren från skattemyndigheten i Litauen framgår det bland annat att myndigheten inte har lyckats få tag på Krydas, att de inte har deklarerat faktureringen från Södertäljeföretaget och att de har blivit avregistrerade för moms. Skattemyndigheten i Frankrike har informerat Skatteverket att de inte har lyckats inhämta någon information från House of Technology.

Skatteverket har beräknat ett skattetillägg på 20 procent av bokförda intäkter och en höjning av utgående moms för redovisningsperioderna februari till och med augusti 2020 till ett sammanlagt belopp på 91,2 miljoner kronor.

Skatteverket beslutar nu att hårvårdsföretaget ska betala 90 miljoner kronor i moms och närmare 14 miljoner kronor i skattetillägg.


Dela artikeln