🕝 1 minuter
Södertälje ska bli ledande i Europa - Söker EU-medel
Publicerad 5 januari 2023 11:49
Uppdaterad 5 januari 2023 11:49

Södertälje Hamn.

Södertälje ska bli ledande i Europa på hållbar godslogistik. Nu har kommunen och Södertälje Hamn gemensamt lämnat in en ansökan till en EU-fond för att genomföra en förstudie avseende infrastrukturförbättringar.

”Enabling optimal and sustainable goods logistics and green cargo management in Södertälje by reinforcing the Port – The Gateway to the greater Stockholm Region”, så lyder benämningen i ansökan till EU-fonden från Södertälje kommun.

EU:s fond CEF, Connecting Europe Facility, är ett finansieringsinstrument för att bland annat främja tillväxt och arbetstillfällen på europeisk nivå. Tillsammans vill Södertälje kommun och Södertälje hamn expandera och förbättra godstrafiken via sjöfart och järnväg – men även öka förutsättningarna för helt fossilfri godslogistik i Södertälje.

Målet är att kommunen ska bli ledande i Europa där man ser goda förutsättningar på grund av kommunens utmärkta läge för logistik med farled, hamn, järnvägar, motorvägar samt verksamhetsområdet Almnäs.

Många av de befintliga företagen som som finns i kommunen riktar idag in sig mot godshantering och varudistribution, bland annat Scania som medverkat i ta fram ansökan till EU:s fond.

Kommunen vill möta framtidens krav.

”Flera delprojekt hos olika aktörer planeras de närmaste åren för att ytterligare förbättra infrastrukturen, och därmed stärka Södertäljes attraktivitet men också för att möta framtidens krav på mer hållbara godstransporter.”, skriver Södertälje kommun på sin hemsida.

För att ansökan ska kunna behandlas av EU krävdes förs ett beslut från regeringen. Torsdagen den 22 december lämnade svenska regering ett positivt besked till Södertälje kommun – ansökan om medel kommer att skickas in till EU för behandling. EU väntas att lämna ett beslut i maj 2023 om förstudien ges medel eller inte.

Dela artikeln