🕝 1 minuter
Södertälje Sjukhus inför ökade skyddsåtgärder
Publicerad 14 november 2023 06:00
Uppdaterad 14 november 2023 00:32

Foto: Södertälje kommun

Södertälje sjukhus vidtar ökade åtgärder för att stävja spridningen av luftvägsinfektioner, inklusive covid-19 och säsongsinfluensan. Dessa åtgärder, som är i linje med Region Stockholms rekommendationer.

Den 9 november implementerade Södertälje sjukhus utökade skyddsåtgärder, benämnda som ”source control nivå 1”, för att bekämpa smittspridningen av luftvägsinfektioner som covid-19 och säsongsinfluensan. Dessa åtgärder riktar sig främst mot sjukhusets personal och innebär ett krav på att bära munskydd vid allt patientnära arbete.

Denna skyddsnivå appliceras på flera områden inom sjukhuset: akutmottagningen, all slutenvård (där patienter är inlagda över natten), ASIH (Avancerad Sjukvård i Hemmet), samt vid mottagningsbesök för patienter som tillhör riskgrupper.

Även om det för närvarande inte finns några generella restriktioner för patienter, medföljande och besökare, påpekas det att situationen kan förändras.

Höjda restriktioner kan komma att införas på specifika avdelningar vid utbrott av smitta eller vid ökad risk för smittspridning. Sjukhuset uppmanar alla besökare att noggrant följa de direktiv som ges av avdelningspersonalen för att säkerställa både egen och andras hälsa och säkerhet.

Dela artikeln