🕝 2 minuter
Södertälje kommun JO-anmäls för indragen skolskjuts
Publicerad 26 november 2022 16:05
Uppdaterad 26 november 2022 16:11

Pressbild: Samtrans.

I oktober fick flera barnfamiljer beskedet om att kommunens skolskjuts upphör från och med årsskiftet pågrund av ökade kostnader.

Total riskerar 175 elever att tvingas byta skola, vilket resulterat i att vårdnadshavare anmält Södertälje kommun till Justitieombudsmannen, JO, för det plötsliga beskedet.

”Södertälje kommun har plötsligt ändrat reglerna för skolskjutsen. Vi berörda vårdnadshavare har inte blivit informerade om detta i god tid, utan beskedet kom i mitten av oktober.”, skriver en berörd vårdnadshavare i anmälan till JO.

Sedan 2017 har kommuen ett upphandlat avtal med Samtrans som skött skolskjutsen i kommuen, men i år upphandlades ett nytt avtal som tilldelades Södertälje taxi. Det nya avtalet, som börjar gälla den 1 januari 2023, följder med en stor förändring som påverkar många barnfamiljer i kommunen.

För att hålla kostnaderna nere beviljas skolskjuts nu enbart till den skola som är närmast barnets folkbokföringsadress. För att behålla skjutsen har föräldrarna fram till årsskiftet att antigen byta till en närmare skola – eller bekosta resorna själva.

Södertälje kommun anmäld till Justitieombudsmannen.

Nu rasar föräldrarna över kommunens plötsliga besked och den korta varsel som ställer till det för flera vårdnadshavare.

”Vi har flyttat och valt skola utifrån dem reglerna som funnits för just skolskjutsen. För vår del går inte bussarna och är långt ifrån vårt hus, oavsett skolval. Att skjutsa själva är heller inte möjligt pga arbetstiderna.”, skriver en förälder i JO-anmälan.

Vidare anser anmälaren att kommunens framförhållningen har varit undermålig samt att skolorna inte informerats om att plötsligt behöva ta emot fler elever. Det betyder att föräldrar kan tvingas att bekosta resorna själva fram tills barnet får en plats i den nya skolan. En kostnad som kan kosta 10-tusentals kronor.

I samband med att det nya avtalet med Södertälje Taxi träder i kraft erbjuder Södertälje kommun 8000 kronor i ersättning för att lösa transporten själva eller ett busskort.

– Vi har ett system som i de flesta andra kommuner, där den som frivilligt väljer en annan skola också frånsäger sig rätten till skolskjuts. Sen är det en oerhörd konsekvens för föräldrar som format vardagen efter skolskjutsen vi haft, säger Elof Hansjons till LT.

Dela artikeln