🕝 1 minuter
Södertälje kommun deltog i totalförsvarsövning - Den första på 30 år
Publicerad 12 november 2021 01:00
Uppdaterad 12 november 2021 01:00

Totalförsvarsövningen, TFÖ 2020. Bild/Foto: Försvarsmakten.

I början på november deltog Södertälje kommun i den första nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år.

På plats under övningen, som leds och samordnas gemensamt av Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, finns representanter från tjänstemannasidan i Södertälje kommun.

Syftet med övningen, TFÖ 2020, är att försvara landet mot väpnat angrepp, värna civilbefolkningen och skydda samhällsviktiga funktioner, framgår det i ett pressmeddelande.

”Södertälje kommun har tillsammans med övriga deltagare bland annat övat på att tydliggöra roller, ansvar, hur samverkan kan ske på regional och lokal nivå i ett läge där det är höjd beredskap och Sverige är under väpnat angrepp. Övningen är en möjlighet för kommunen att höja kunskapen om totalförsvaret i den egna organisationen för att sedan utveckla förmågan ytterligare.”, skriver Södertälje kommuns på sin hemsida.

Under övningen deltog flera myndigheter, bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner, näringsliv, frivilliga försvarsorganisationer och startade startade 2019 och avslutas vid årsskiftet 2021/2022.

För att stärka totalförsvaret, klara av svåra utmaningar och påfrestningar i både krig och fred beslutade Sveriges Riksdag och regeringen att återuppta totalförsvarsplaneringen, ett beslut som togs 2015.

Dela artikeln