🕝 1 minuter
Kommunen riskerade böter för dröjsmål i vårdinsatser
Publicerad 6 maj 2024 21:16
Uppdaterad 19 maj 2024 18:01

Foto: Alexander Isa

RÄTTELSE: I en tidigare version av denna artikel framgick det felaktigt att kommunen hade bötfällts, vilket inte var fallet.

Inspektionen för vård och omsorg vände sig till förvaltningsrätten med en begäran om att Södertälje ska betala en straffavgift på grund av långsam handläggning.

Inspektionen för vård och omsorg vände sig till förvaltningsrätten i Stockholm med ett krav om att Södertälje kommun skulle betala en särskild avgift på grund av allvarliga fördröjningar i verkställandet av biståndsbeslut. Enligt IVO hade kommunen låtit bli att inom rimlig tid verkställa ett beslut om växelvård, vilket är en form av stöd som tillhandahålls för att avlasta närstående som vårdar personer med fysiska eller kognitiva svårigheter.

(Annonslänk)

Kommunen beviljade växelvården den 11 mars 2022, men dröjde med verkställigheten fram till den 12 oktober samma år, vilket IVO bedömde som oskäligt lång tid. Detta dröjsmål, som varade i nästan sju månader, har haft direkta konsekvenser för den enskilde och dennes närstående som behövde avlastning.

Södertälje kommun har som försvar anfört platsbrist, ett argument som IVO inte accepterar som giltig ursäkt för den långa väntetiden. Inspektionen framhåller att sådana insatser som växelvård borde kunna planeras och verkställas mer effektivt av kommunen, speciellt med tanke på det växande behovet bland äldre.

I slutet av april drog IVO tillbaka sin ansökan, vilket leder till att Förvaltningsrätten avskriver målet från vidare handläggning.

Dela artikeln