🕝 1 minuter
Södertälje höjer krisberedskapen inför flyktingvåg - 120 platser reserveras
Publicerad 11 mars 2022 01:00
Uppdaterad 11 mars 2022 01:00

 Foto: Creative Commons.

Södertälje kommun har aktiverat sin krisledning.

På grund de tusentals människor som flyr kriget i Ukraina, där säkerhetsläget försämras allt mer, har Migrationsverket bett Länsstyrelsen i Stockholms län om hjälp med tillfälliga boendeplatser. 

I Stockholmsområdet behövs 1000 boendeplatser omedelbart och behovet väntas stiga upp till 4000 platser.

Södertälje kommun, som bedriver ett löpande arbete med krisberedskap, beräknar att ta emot cirka 120 flyktingar.

– Södertälje kommunkoncern aktiverar central krisledning för att kunna iordningställa 120 platser för att i ett akut skede kunna ta emot flyktingar från Ukraina, skriver kommunen på sin hemsida.

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet vilket innebär att ukrainska medborgare omedelbart har skydd i Sverige.

De allra flesta flyktingarna från Ukraina består främst av kvinnor och barn som nu får vistas i Sverige utan till­stånd i 90 dagar.

Dela artikeln