🕝 1 minuter
Södertälje får stöd från Brottsförebyggande rådet
Publicerad 15 juli 2023 21:11
Uppdaterad 15 juli 2023 21:11

Pressbild: Södertälje kommun.

Kartläggning, analys, insatser, uppföljning och återkoppling. Nu ska Södertälje kommun stöttas av Brottsförebyggande rådet, Brå, som en av fem kommuner för att implementera kunskapsbaserade och metodiska åtgärder för brottsförebyggande arbete.

En ny metod som stöds av Brå är Effektiv samordning för ökad trygghet, EST, där lägesbilder spelar en central roll. Södertälje kommer att fokusera särskilt på orsaksanalyser och utvärderingar som även inkluderar en platssamverkan i Lina Hage, där offentliga och privata aktörer samarbetar för att samordna resurser och motverka brott på ett effektivt sätt.

– Vår vision med att bekämpa brott är det vi jobbar med inom Pax. Det handlar om ett tryggt Södertälje där kommun och polis samarbetar mot den organiserade brottsligheten. Med stöd från Brottsförebyggande rådet vässar vi nu det övergripande brottsförebyggande arbetet ytterligare, säger Emir Gazibegovic, säkerhetschef på Södertälje kommun.

Genom platssamverkan kommer man att undersöka faktorer som bidrar till brott och störningar och genom åtgärder som möblering, rengöring, plantering och konstnärlig gestaltning utveckla miljön i stadsdelen. Södertälje har också förberett sig genom ett uppdaterat och förstärkt samverkansavtal för att möta kraven i den nya lagen, vilket inkluderar en operativ samverkansgrupp och en strategisk styrgrupp.

– När vi arbetar med lägesbilder och planerar åtgärder för att bekämpa och förebygga brott ska det ske systematiskt. Vi ska veta varför vi väljer vilka källor för information. Södertälje kommun och polisen behöver utveckla sitt arbete för att möta de krav som den nya lagen ställer, säger Gazibegovic.

Dela artikeln