🕝 1 minuter
Södertälje bland de minst barnvänliga kommunerna
Publicerad 14 maj 2024 14:15
Uppdaterad 19 maj 2024 17:44

Foto: Alexander Isa

En ny kartläggning från Länsförsäkringar visar att Vellinge är Sveriges mest barnvänliga kommun, medan Södertälje hamnar bland de minst barnvänliga.

Länsförsäkringar har sammanställt en ranking av Sveriges kommuner baserat på 14 variabler som speglar hur barnvänliga de är ur barnens perspektiv.

– En bra start i livet bygger bland annat på möjligheten till en god utbildning, i en trygg miljö med ett aktivt liv vid sidan av skolan. Det ger barn bra förutsättningar att växa och utveckla de färdigheter och kunskaper som behövs för att möta vuxenlivets utmaningar samt för att skapa sig en ekonomisk trygghet, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

(Annonslänk)

Variablerna omfattar fritid, idrott, skola och trygghet. Resultaten visar att Vellinge, med sina attraktiva boendemiljöer och höga standard inom barnomsorg och utbildning, tar förstaplatsen. Södertälje däremot hamnar långt ner på listan, på plats 270 av 290.

Generellt sett toppas listan av medelstora kommuner belägna utanför de större tätorterna, medan mindre kommuner ofta ligger längre ner. Analysen visar även en tydlig korrelation mellan kommunernas barnvänlighet och bostadspriser – ju bättre placering i rankingen, desto högre kvadratmeterpriser på bostadsmarknaden.

Där det är bäst för barnen är det generellt sett också dyrast att bo.

– Med kartläggningen vill vi undersöka vilka möjligheter och utmaningar en barnfamilj har i landets kommuner och hur detta avspeglar prisbilden på bostadsmarknaden, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

– De kommuner som är mest attraktiva för barnfamiljer att bo i har en högre prislapp. Prisbilden kan ses som en sammanfattande pengamässig indikator på boendemiljöns attraktivitet. I den mån man vill bo där det är bäst får man vara beredd att betala för att ta sig över tröskeln alternativt bo på en mindre yta, säger han.

Nykvarns kommun placeras på plats 170 av landets 290 kommuner.

Dela artikeln